Category Archives: கணினி பயிற்றுநர்கள்

மூ.மு.எண்.96487/வி1/இ2/11, நாள்.15.11.2011 : பள்ளிக் கல்வி – அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் கணினி பயிற்றுநர்கள்- பணிவரன்முறை மற்றம் தகுதிகாண் பருவம்-ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் வழியாக, சிறப்புத் தேர்வு 12.10.08 அன்று நடத்தப்பட்டு, தேர்வு செய்யப்பட்ட கணினி பயிற்றுநர்களில், வழக்கு நிலுவையிலுள்ள 790 கணினி பயிற்றுநர்களை தவிர, எனைய, கணினி. பயிற்றுநர்களுக்கு, பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் முறையான நியமனமாக முறைபடுத்தி ஆணையிடப்படுகிறது

கணினி பயிற்றுநர்கள் நியமனம் சார்பாக, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட்ட சிறப்புத் தேர்வில் 50 % க்கு குறைவாக, மதிப்பெண் பெற்று, உச்சநீதிமன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பின்படி, பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு, உயர்நீதிமன்ற தடையாணை பெற்று, தொடர்ந்து பணிபுரிபவர்கள் சார்பாக, வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், இறுதி தீர்ப்பு பெறப்படும் வரை, சார்ந்த கணினி பயிற்றுநர்களுக்கு தமிழ்நாடு பணிவிதிகளின்படி ஊதிய உயர்வும், தமிழ்நாடு விடுப்பு விதிகளின்படி, சிறு விடுப்பு, ஈட்டிய விடுப்பு சரண் விடுப்பு ஈட்டாவிடுப்பு மற்றும் மகப்பேறு விடுப்பு அனுமதிக்கப்படவேண்டும்

DSE LTR No.1502 DT 02.02.11 : தமிழ் நாட்டில் உள்ள மேல் நிலைப் பள்ளிகளில் பணி புரியும் தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்குவது போன்று கணினி பயிற்றுநர்களுக்கும் ஊக்க ஊதிய உயர்வு