வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் :- >>> SSC RECRUI

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் :-
>>> SSC RECRUITMENT 2019 | SSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : பல்நோக்கு பணியாளர் உள்ளிட்ட பணி | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 29.09.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/ssc-recruitment-2019-ssc-29092019.html

>>> SBI RECRUITMENT 2019 | SBI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : ஸ்பெசலிஸ்ட் கேடர் ஆபீசர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 019 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/sbi-recruitment-2019-sbi-019-20052019.html

>>> NIRT RECRUITMENT 2019 | NIRT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : டிரைவர், கன்சல்டன்ட், சீனியர் புராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 131 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 00.04.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/nirt-recruitment-2019-nirt-131-00042019.html

>>> COURT RECRUITMENT 2019 | COURT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : ரெசிடென்சியல் அசிஸ்டெண்ட் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 180 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 12-6-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/court-recruitment-2019-court-180-12-6.html

>>> INDIAN ARMY RECRUITMENT 2019 | INDIAN ARMY அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : பயிற்சியுடன் கூடிய அதிகாரி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 090 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 08-06-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/indian-army-recruitment-2019-indian.html

>>> CDAC RECRUITMENT 2019 | CDAC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : திட்ட மேலாளர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 062 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 21.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/cdac-recruitment-2019-cdac-062-21052019.html

>>> SYNDICATE BANK RECRUITMENT 2019 | SYNDICATE BANK அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : சிறப்பு அதிகாரி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 014 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/syndicate-bank-recruitment-2019.html

>>> COURT RECRUITMENT 2019 | COURT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : இரவு காவலாளி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 015 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 16.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/court-recruitment-2019-court-015.html

>>> COURT RECRUITMENT 2019 | COURT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 045 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/court-recruitment-2019-court-045.html

>>> ICSI RECRUITMENT 2019 | ICSI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : அட்மின், எக்சிகியூட்டிவ், மேலாளர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 052 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/icsi-recruitment-2019-icsi-052-24052019.html

>>> NABARD RECRUITMENT 2019 | NABARD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : உதவி மேலாளர் (கிரேடு-ஏ) உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 079 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 26-5-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/nabard-recruitment-2019-nabard-079-26-5.html

>>> INDIAN COASTGUARD RECRUITMENT 2019 | INDIAN COASTGUARD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : சமையல்காரர் மற்றும் ஸ்டூவர்டு உள்ளிட்ட பணி | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 10-6-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/indian-coastguard-recruitment-2019.html

>>> NITI RECRUITMENT 2019 | NITI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : இளம் வல்லுனர் பணி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 060 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 22.05.2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/niti-recruitment-2019-niti-060-22052019.html

>>> INDIAN COASTGUARD RECRUITMENT 2019 | INDIAN COASTGUARDஅறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : உதவி கமாண்டன்ட் பணி உள்ளிட்ட பணி | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 4-6-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/indian-coastguard-recruitment-2019.html

>>> GSI RECRUITMENT 2019 | GSI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : டிரைவர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 37 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 26-6-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/gsi-recruitment-2019-gsi-37-26-6-2019.html

>>> ITBP RECRUITMENT 2019 | ITBP அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : கான்ஸ்டபிள் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 121 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 21-6-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/05/itbp-recruitment-2019-itbp-121-21-6-2019.html

>>> AIIMS RECRUITMENT 2019 | AIIMS அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : மருத்துவ அதிகாரி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 255 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 3-6-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/04/aiims-recruitment-2019-aiims-255-3-6.html

>>> SSC RECRUITMENT 2019 | SSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : … | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 29-5-2019.
https://www.job.kalvisolai.com/2019/04/ssc-recruitment-2019-ssc-29-5-2019.html

>>> BANK RECRUITMENT 2019 | BANK அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : சிறப்பு அதிகாரி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 92 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 29.04.2019. இணைய முகவரி : http://www.allahabad bank.in
https://www.job.kalvisolai.com/2019/04/bank-recruitment-2019-bank-92-29042019.html

>>> BSF RECRUITMENT 2019 | BSF அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : கான்ஸ்டபிள் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 1072 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 12.06.2019 இணைய முகவரி : http://www.bsf.nic.in/recruitment .
https://www.job.kalvisolai.com/2019/04/bsf-recruitment-2019-bsf-1072-12062019.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: