>>12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறையில் ம

>>12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறையில் மாற்றம் கொண்டு வர பள்ளிக்கல்வித்துறை முடிவு . பாடவாரியாக மொத்த மதிப்பெண் 200 இல் இருந்து 100 ஆக குறைகிறது. தேர்வு நேரம் 3 இல் இருந்து 2.30 மணி நேரமாக குறைகிறது. இதற்கான அரசாணை இன்று பிற்பகல் வெளியாகிறது | https://goo.gl/1dxAiS
>>2017 TNUSRB POLICE CONSTABLE EXAM ANSWER KEY DOWNLOAD | https://goo.gl/8b0wpX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: