>>ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு வழக்கு – இன்று

>>ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு வழக்கு – இன்று இறுதிகட்ட விசாரணை.
http://www.smartnews.kalvisolai.com/2016/10/blog-post_25.html
>>TNPSC GROUP 4 HALL TICKET | திட்டமிட்டபடி, குரூப் – 4 தேர்வு நவ., 6ல் தேர்வு- விரைவில் ஹால் டிக்கெட்.
http://www.smartnews.kalvisolai.com/2016/10/tnpsc-group-4-hall-ticket-4-6.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: