10 ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வுகளுக்கு, ‘தத

10 ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வுகளுக்கு, ‘தத்கல்’ மூலம் 10.09.2015 (வியாழக்கிழமை) மற்றும் 11.09.2015 (வெள்ளிக் கிழமை) ஆகிய இரு தினங்களில் அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆன்-லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. http://ow.ly/RUlJV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: