உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு எம

உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு எம்.பில் (M.Phil)உயர்கல்விக்கான ஊக்க ஊதியம் வழங்கிட அரசாணை வெளியீடு. தமிழகஅரசுக்கு தமிழ்நாடு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் சங்கம் சார்பில் நன்றி. http://ow.ly/JrZZE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: