பிளஸ் 2 தேர்வுகள் மார்ச் 3 முதல் 25ம் தேதி வரையும் , பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் 26ம் தேதி முதல் ஏப்.9ம் தேதி வரையும் நடைபெறும் என தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது. அதன் முழு விவரம்….

பிளஸ் 2 தேர்வுகள் மார்ச் 3 முதல் 25ம் தேதி வரை நடக்கின்றன. 

மார்ச் 3: தமிழ் முதல்தாள்;

மார்ச் 5: தமிழ் இரண்டாம் தாள்;

மார்ச் 6: ஆங்கிலம் முதல் தாள்;

மார்ச் 7: ஆங்கிலம் 2ம் தாள்;

மார்ச் 10: இயற்பியல், பொருளியல்,

மார்ச்13: வணிகவியல், புவியியல், மனையியல்;

மார்ச் 14: கணிதம், விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல்:

மார்ச் 17: வேதியியல், கணக்குபதிவியல்:

மார்ச் 20: உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிக கணிதம்;

மார்ச் 24: அரசியல் அறிவியல். நர்சிங், புள்ளியியல்,

மார்ச் 25: கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோ-கெமிஸ்ட்ரி.

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் 26ம் தேதி முதல் ஏப்.9ம் தேதி வரை நடக்கின்றன. 

மார்ச் 26: தமிழ் முதல்தாள்;

மார்ச் 27: தமிழ் இரண்டாம் தாள்;

ஏப்.1: ஆங்கிலம் முதல் தாள்;

ஏப்.2: ஆங்கிலம் 2ம் தாள்;

ஏப்.4: கணிதம்;

ஏப்.7: அறிவியல்;

ஏப்.9: சமூக அறிவியல்.

22 responses

 1. Tamil 2nd paper – March 4

 2. can u send a correct timetable

 3. mar 5 tam 2 is correct

 4. VOCATIONAL SUBUJECTS ?????

 5. Good work kalvisolai,thanks

 6. 10TH EXAM EPPOTUM START PANRA DATELA EXAMME MUDIUTHU.EAN INTHA MUDIU

 7. 10th exam timing advanced by 45min.Well done Mr.Devarajan. it will be very useful for the studends.they are reaching the centre earlier and shouting and wasting time and energy .FN they are fresh and can present the answer neatly.The same can be followed for 12th too.Thank you.

 8. Thankyou for up dateing timetable

 9. This comment has been removed by the author.

 10. Thank you kalvisolai…………….

 11. please post it in English also..

 12. thank you for the mail.

 13. kalvisolai useful happy enakku

 14. good information by kalvisolai. hats off to you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: