2014 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது விடுமுறை நாட்களின் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

4 responses

  1. Next tet resultayum set hu posting podratha solarngele unmaya

  2. 83% maths major wightage. Posting chance unda. Epothan news kedachathu

  3. CV exam eluthiya urala ULA co officelathan kupduvangla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: