மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளில் சரியாக படிக்காத மாணவர்களை தனி தேர்வர்களாக எழுத வைத்தல் அல்லது மாற்றுச்சான்று கொடுத்தல் என புகார் – விதிகளை மீறி நடக்கும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி இயக்குனர் பிச்சை தெரிவித்துள்ளார்.

13 responses

  1. This comment has been removed by the author.

  2. This comment has been removed by the author.

  3. i got 95 in paper II MATHEMATICS & GOT 111 IN PAPER I . MAY I KNOW SUBJECT WISE TOTAL NO PASSED CANDIDATES

  4. i agree with Ram.if you can give that details

  5. how many candidates passed in English paper 2 and how much vacancies will be filled.

  6. Ram how many candidates passed paper -2 mathematics

  7. jai bee how much mark urs. and wht is ur weighatge upload please

  8. i got 98 mark in paper 1 sinority 2011 job kidaikuma pa com..BC

  9. happy news : ……………?guess

Leave a Reply to jai bee Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: