செப்டம்பர் / அக்டோபர் 2013, எஸ்.எஸ்.எல்.சி துணைத் தேர்வெழுதியோர், தாம் தேர்வெழுதிய எந்தவொரு பாடத்திற்கும் விடைத்தாட்களின் மதிப்பெண் மறுகூட்டல் கோரியும், பிளஸ்டூ துணைத்தேர்வெழுதியோர் விடைத்தாள் நகல் அல்லது மறுகூட்டல் கோரியும் ஆன்லைனில் 04.11.2013 முதல் 08.11.2013 முடிய www.tndge.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இடைநிலை : 
மறுகூட்டலுக்கு மறுகூட்டலுக்கு (Retotalling)  மட்டுமே விண்ணப்பித்தல் வேண்டும். 
மேல்நிலை : 
மறுகூட்டல் ( மறுகூட்டல் (Retotalling)  அல்லது விடைத்தாள் நகல் ( விடைத்தாள் நகல் (Copy of  Answer Script) பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
செப்டம்பர் / அக்டோபர் 2013, இடைநிலைக்கல்வி துணைத் தேர்வெழுதியோர், தாம் தேர்வெழுதிய எந்தவொரு பாடத்திற்கும் விடைத்தாட்களின் மதிப்பெண் மறுகூட்டல் கோரியும், மேல்நிலைத் துணைத்தேர்வெழுதியோர் விடைத்தாள் நகல் அல்லது மறுகூட்டல் கோரியும் ஆன்-லைனில் 04.11.2013 முதல்  08.11.2013 முடிய விண்ணப்பிக்க விழைவோர் http://www.tndge.in/ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 
ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்தலுக்கான காலம் 
04.11.2013 (திங்கட்கிழமை) முதல் 08.11.2013 (வெள்ளிக்கிழமை ) மாலை 5.00 மணி வரை 
மறுகூட்டல் கட்டணம் 
இடைநிலை 
இருதாள் கொண்ட ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ரூ. 305/- 
ஒருதாள் கொண்ட ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ரூ. 205/- 
விடைத்தாள் மறுகூட்டல் கோரி விண்ணப்பிப்போர், ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் தனித்தனியே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 
  
மேல்நிலை
மேல்நிலை-விடைத்தாளின் நகல் பெறுவதற்கான கட்டணம் 
பகுதி –I மொழி – ரூ. 550/- 
பகுதி –II மொழி (ஆங்கிலம்) – ரூ. 550/- 
ஏனைய பாடங்கள் 
(ஒவ்வொன்றிற்கும்) – ரூ. 275/- 
மேல்நிலை- மேல்நிலை-மறுகூட்டல் ( மறுகூட்டல் கட்டணம் 
பகுதி –I மொழி, பகுதி –II மொழி (ஆங்கிலம்) 
மற்றும் உயிரியல் (ஒவ்வொன்றிற்கும்) – ரூ.305/- 
ஏனைய பாடங்கள் (ஒவ்வொன்றிற்கும்) – ரூ. 205/- 
விடைத்தாள் மறுகூட்டல் அல்லது விடைத்தாளின் நகல் கோரி விண்ணப்பிப்போர், ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஆன்லைனில் தனித்தனியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 
ஆன்-லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்கும் முறை 
தேர்வர்கள் http://www.tndge.in/ என்ற இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளைப் தெளிவாக படித்து பின்பு விண்ணப்பத்தினை சரியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும், விண்ணப்பத்தினை தேர்வர் சரியாக பூர்த்தி செய்த பின்னர், அதற்கான விண்ணப்ப எண்ணுடன் கூடிய பதிவுச் சீட்டு (Registration Slip)–ஐ பதிவிறக்கம் (print out) செய்துகொள்ள வேண்டும். 
மறுகூட்டல்  / விடைத்தாள் நகல் கட்டணம் செலுத்தும் முறை 
ஆன்-லைனில் பதிவிறக்கம் செய்தபின்னர், பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட பதிவுச் சீட்டைக் (Registration Slip)  கொண்டு, பதிவுச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் 08.11.2013 மாலை அலுவலர் அலுவலகத்தில் 08.11.2013 மாலை அலுவலகத்தில் 08.11.2013 மாலை 5.00.. மணிக்குள் பதிவுச்சீட்டில் பதிவுச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணத்தை குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணத்தை நேரில் பணமாக மட்டுமே செலுத்துதல் நேரில் பணமாக மட்டுமே செலுத்துதல் நேரில் பணமாக மட்டுமே செலுத்துதல் வேண்டும். 
உரிய கட்டணத்தினை செலுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: