1064 பணியிடங்களுக்கான குரூப் 2 தேர்விற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

NOTIFICATIONS – 2013
1
14/2013 05.09.2013
05.09.2013
04.10.2013
01.12.2013
Apply Online

5 responses

 1. link is not available for applying for this post.

 2. link is not available in tnpsc website

 3. dear friends.

  please go to the http://www.tnpscexams.net website

  you will apply group-2 exams

 4. dear friends.

  please go to the http://www.tnpscexams.net website

  you will apply group-2 exams

 5. dear friends.

  please go to the http://www.tnpscexams.net website

  you will apply group-2 exams

Leave a Reply to PRABUPVRS Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: