சர்வ சிக்ஷா அபியான் புதிய மாநிலத் திட்ட இயக்குராக பூஜா குல்கர்னி அவர்களையும் , தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக புதிய மேலாண் இயக்குராக மகேஸ்வரன் அவர்களையும் நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சர்வ சிக்ஷா அபியான்  புதிய மாநிலத் திட்ட இயக்குராக பூஜா குல்கர்னி  அவர்களையும் , தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக புதிய  மேலாண் இயக்குராக மகேஸ்வரன் அவர்களையும் நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Advertisements

One response

  1. Many problems to be occurs in SSA particularly Village Education Community Not properly working (this community through not given good education)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: