முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வு முடிவுகள் இரண்டு வாரங்களில் வெளியிடப்பட உள்ளன. மொத்தம் 2,881 இடங்களுக்கான முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் போட்டித் தேர்வு ஜூலை 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்வை 1.60 லட்சம் பேர் எழுதினர்.

121 responses

 1. When will computer science teacher appoint?

 2. This comment has been removed by the author.

 3. B.E(Computer science ) candidates r also eligible for computer science teachers according to CBSE scheme…

 4. enna kodumai sir ithujuly 20th re-answer key varumunu sonnangaippa 2 varathula result nu solrangaaduthu enna solla porangaloo

 5. commerce candidate contact me @balaafin@gmail.com or 9790401204expected cut off marks

 6. Anybody know about PHYSICS CUT OFF MARK?

 7. Anybody know about PHYSICS CUT OFF MARK?

 8. cut off for pg zoology pls

 9. This comment has been removed by the author.

 10. 95 plus any community will appear for CV

 11. No idea about what trb going to give solution for spelling mistaken questions of pg tamil B series.Anybody who know highest mark score in PG Tamil B series – kindly comment here.

 12. when they will publish the pg result …anybody knows that

 13. i got 105 marks in pg physics …

 14. It may be 102, bcoz my circle most of physics student espect mark around 100 to 110 only

 15. Any physics student contact about cut off mark 8940909222

 16. Somebody got pg trb question paper before day of exam, anybody know is it true

 17. This comment has been removed by the author.

 18. most of my friends also expect pg physics mark around 98-109

 19. This comment has been removed by the author.

 20. phy 101- 115 in general95- 100 in bc

 21. keep in touch with us siranjeevi

 22. mr chezhilian Are u telling about general cut off

 23. MY SURVEY BC CUTOFF FOR PHYSICS COME AROUND 98 TO 103 AND GENERAL AROUND 104 TO 116

 24. Yes friends phy cutoff should be 100 to 105 only, upto this one persion only got 116, most of have 105 to 107 in general

 25. i am getting 101 in old trb key…. bcm.

 26. u have more chance umar

 27. anyone knows about Maths cut off marks?

 28. Dear friends,I have scored 111 in history subject under BC category.(does not have the teaching experience and recently completed B.ed)can i get the chance?Thank you!

 29. In different subjects different answers are given for education questions.

 30. thank u chezhian….. do u know 3 qn will be deleted

 31. yes umar … i think lagrangian of small oscillation and helium binding energy and rank of matrices

 32. yes umar … i think lagrangian of small oscillation and helium binding energy and rank of matrices

 33. umar which questions are deleted

 34. HAI ALL ZOOLOGY FRIENDS, DON'T WORRY BECK OUR SUBJECT CUT OFF WILL BE 94 IS THE LAST AND SC ST CUT OFF 90.I HAVE COLLECTED MORE THAN TEN DISTRICT ONE OR TWO TOLD THAT 100 ABOVE.SO VERY FEW TOLD THAT 98 & 99 .I HEARD SO MANY PEOPLE IN 95 TO 90. NOW WE CALL CULATE FOR 181 POST.100 TO 115= 40(APPROXIMATE RATIO)99 TO 98= 4597 TO 96= 5595 TO 94= 75.IT MAY BE CHANGE WITH ONE OR TWO MARKS.

 35. some people told question is easyin zoology. zoology question paper is tough at 80% level for example one question. BALANOGLOSSUS IS RESEMBLE for this question answer is echinoderms but we studied annelid also. friends see here when we compare with annelid b.glossus has in-resemble character but such in resemble character does not seen with echinoderm. now you see, is our question paper tough or not?

 36. my comment is without weightage mark.

 37. which questions are deleted from PHYSICS? ANYBODY KNOW ABOUT THIS PLS COMMENT IN THIS SITE.

 38. in phy probablity … krutosis… will also delted

 39. P.DHANALAKSHMI I AM PHYSICS STUDENT I GET 110 BC

 40. what are the questions may be removed or deleted from pg trb commerce question paper.if any one have the idea about it pls update that questions here. Thank youwith regards balaabalaafin@gmail.com

 41. Sir,how many key answer change in zoology

 42. i got 110 in zoology as per the released key . Other top marks pls quote

 43. mam do u know any bcmw phy mark plz note ……..

 44. mam do u know anybcmw phy mark plznote ……..Delete

 45. BOTANY cut off will be health at above 92…

 46. Anybodu know Chemistry cut-off

 47. ANy botany candidates send ur mark to m.chinna491@gmail.com ,I shall say ur cut off details …

 48. ANy botany candidates send ur mark to m.chinna491@gmail.com ,I shall say ur cut off details …

 49. mam do u know anybcmw phy max above 100 mark plznote ……..

 50. any one sent me Bc commerce cutoff

 51. senthil kumar sir contact me@ balaafin@gmail.com

 52. U have more chance. Conformly you will get

 53. Hi,I am Chandrasekar, I have secured 108 Marks in Economics and falling under MBC Quota and does not have teaching experience and recently completed B.Ed, based on last trb cut off marsk, do I have the chance to clear the exam?

 54. mam do u know anybcmw phy above 100mark plznote ……..

 55. My mark 123 in history…

 56. when will trb publish the result

 57. anyone please tell cutoff marks for maths! TRB creates lots of mental pressure to the candidates those wrote the exam! really bad………

 58. when will publish tentative list.

 59. when will publish tentative list.

 60. ANy botany candidates send ur mark to m.chinna491@gmail.com ,I shall say ur cut off details …

 61. bai please collect bcm phy mark in your dist please do it ……

 62. when will trb publish the pg result

 63. commerce candidate pls update highest mark in your district and contact me @ balaafin@gmail.com or 9790401204

 64. Is there any chance for Zoology sc candidate with 90 marks in pg trb.

 65. Yes,i am also expecting 90 cut off ; what is ur exact mark.and who told sc canditate in 90 marks.

 66. any one plesae tell Bcm phy pgt mark……. please…..

 67. what will be cut off for commerce bc?

 68. what about tamil medium quota this year what trb goingto do

 69. ram raj sir pls contact me sir @ balaafinm@gmailo.com or 9790401204

 70. what may be the accurate cut off for zoology to all category

 71. any one plesae tell Bcm phy pgt mark……. please…..

 72. Somebodies told that our pg final list will be called as 1:2again freshers and without weightage people will be affect.why they are conducting exam.only exam mark is deciding factor in past year but now?

 73. Somebodies told that our pg final list will be called as 1:2again freshers and without weightage people will be affect.why they are conducting exam.only exam mark is deciding factor in past year but now?

 74. கடந்த காலங்களில் இனசுழற்சி சம்பந்தமான பல வழக்குகளை டிஆர்பி சந்தித்து உள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை யாக இந்த நடைமுறை பின்பற்ற படலாம்.

 75. One of my friend said – this week. But not yet ?

 76. This comment has been removed by the author.

 77. DO YOU KNOW ABOUT CUT OFF MARKS FOR TAMIL(MBC)MR CHEZIYAN

 78. DO U KNOW THE DATE WHEN PG TRB RESULTCOME

 79. PG TRB:PG trb result will be published within last week as per phone information from TRB. But the week passed away. Many fnds telling that pg result wil b expected within sep 5th.Anybody who knew details about the decision of TRB for Pg tamil B series-whether addition of few grace marks or any other solution-kindly do comment here.Also update the highest score in Pg tam B series + other series.. (Upto my knowledge:In Pg tamil B series-mostly score ranges from 80 to 90. Only few touches 100.Other pg tam series score touches higher upto 110-Dharmapuri, 116-krishnagiri, vilupuram, 128?-Erode…)CV may be 1:2. But 1:1 is better to the candidates who scored high written marks.No tamil pg candidates updating comments about tamil B series problem and tamil other series score.I think only tamil B series problem filed case in madurai hc delayed pg result frm last wk.We expect the result from board soon by giving chance to those who scored high written marks as 1:1.

 80. PG TRB:PG trb result will be published within last week as per phone information from TRB. But the week passed away. Many fnds telling that pg result wil b expected within sep 5th.Anybody who knew details about the decision of TRB for Pg tamil B series-whether addition of few grace marks or any other solution-kindly do comment here.Also update the highest score in Pg tam B series + other series.. (Upto my knowledge:In Pg tamil B series-mostly score ranges from 80 to 90. Only few touches 100.Other pg tam series score touches higher upto 110-Dharmapuri, 116-krishnagiri, vilupuram, 128?-Erode…)CV may be 1:2. But 1:1 is better to the candidates who scored high written marks.No tamil pg candidates updating comments about tamil B series problem and tamil other series score.I think only tamil B series problem filed case in madurai hc delayed pg result frm last wk.We expect the result from board soon by giving chance to those who scored high written marks as 1:1.

 81. My marks 99 in tamil Bseries.MBC community.C.V ku chance irukka

 82. I thing pg result publish tommorrow. Pg trb physics 105 bc, most of have 105 to 110 in erode, covai, Tirupur, karur . In Trichi dist few have 110 to 114. All dist vilupuram 105 to 110 only. So generaly without exp 105 to 110 for gen

 83. When will be d result? Totally hw many questions r deleted from physics?what r tat questions? If anybody know plz comment here with tat solutions

 84. When will be result? Totally hw many questions r deleted from physics ? If anyone knows that plz comment here with tat solutions

 85. hi frnds. y none commented about English cut off. I got 97 in mbc category and I am a fresher too..am I eligible? if anyone know English cut off pls let me know.

 86. plz tell ur mark and turn….

 87. you May have some chance. Do you have any experience and seniority!

 88. ANYBODY KNOW WHAT IS THE FINAL QUALIFICATION TO GET TAMIL MEDIUM QUOTA

 89. This comment has been removed by the author.

 90. This comment has been removed by the author.

 91. pg physics cutoff mark may be from 100, because question paper was tough comparing to previous years phy question papers. And we dont know how many questions will be deleted by trb. Dont worry, put very thing in God's hand. think positively. All the very best for every one

 92. pg physics cutoff mark may be from 100, because question paper was tough comparing to previous years phy question papers. And we dont know how many questions will be deleted by trb. Dont worry, put very thing in God's hand. think positively. All the very best for every one

 93. hi friends i think tomorrow TRB published the result

 94. when will the trb release pg result?

 95. next mnth result…..

 96. Pg results will be published after 10 days. Source. Dinamani.

 97. Sir,give correct report,this is our life.kalvisolai given report sep1st or 2 nd week.

 98. முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் போட்டித் தேர்வு முடிவுகள் 10 நாளில் வெளியிடப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வு விடைத்தாள் மதிப்பீட்டுப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. இப்போது சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிகள் ஒரு வாரத்துக்குள் முடிவடைந்துவிடும். அதன்பிறகு, முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. மொத்தம் 2,881 முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான போட்டித் தேர்வு ஜூலை 21-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்வுக்கான முக்கிய விடைகள் வெளியிடப்பட்டு, தேர்வர்களிடமிருந்து ஆட்சேபங்கள் பெறப்பட்டன. முக்கிய விடைகள் தொடர்பாக 1,500 பேர் ஆட்சேபம் தெரிவித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடம் மனு அளித்திருந்தனர். இந்த ஆட்சேபங்களைப் பரிசீலித்த நிபுணர் குழுக்கள் தங்களது பரிந்துரைகளையும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்துக்கு சமர்ப்பித்தனர்

 99. டி.இ.டி., தேர்வு விடைகளை ஆட்சேபித்து, 2,000 தேர்வர்கள், டி.ஆர்.பி.,க்கு விண்ணப்பித்து உள்ளனர். இந்த விண்ணப்பங்களை, பாட வாரியான நிபுணர் குழு, தற்போது, ஆய்வு நடத்தி வருகிறது. இதற்கிடையே, முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வின் இறுதி விடைகளை, ஓரிரு நாளில் வெளியிட்டு, அடுத்த வாரத்தில், தேர்வுப் பட்டியலை வெளியிட, டி.ஆர்.பி., முடிவு எடுத்துள்ளது. போட்டித் தேர்வு : அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில், 2,881 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப, டி.ஆர்.பி., கடந்த ஜூலை, 21ல், போட்டித் தேர்வை நடத்தியது. 1.59 லட்சம் பேர், தேர்வை எழுதினர். தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைகள் மீது, ஆட்சேபனை உள்ள தேர்வர்கள், அது குறித்து, உரிய சான்றுகளுடன், ஆக., 5ம் தேதி வரை, டி.ஆர்.பி.,க்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என, தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 1,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர், ஆட்சேபனை தெரிவித்து விண்ணப்பித்தனர். இந்த விண்ணப்பங்கள் மீது, பாட வாரியான நிபுணர் குழு, முடிவை எடுத்து விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, அந்த முடிவுகளுக்கு டி.ஆர்.பி., போர்டு ஒப்புதல் அளித்ததும், இந்த வார இறுதிக்குள், இறுதி விடைகள் வெளியிடப்படும் எனவும், அடுத்த வாரத்தில், தேர்வு செய்யப்பட்ட, 2,881 பேரின் விவரங்கள், இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் எனவும், டி.ஆர்.பி., வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. தேர்வு செய்யப்படும் புதிய ஆசிரியர், இம்மாத இறுதிக்குள்ளாகவே பணி நியமனம் செய்யப்படுவர். வட மாவட்டங்களில், அதிகளவு, முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. எனவே, அனைவரும், தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில், பணி நியமனம் செய்யப்படுவர். 2,000 பேர் ஆட்சேபனை : கடந்த ஆக., 17, 18 தேதிகளில், ஆசிரியர் தகுதிக்கான, டி.இ.டி., தேர்வுகள் நடந்தன. இதை, 6.5 லட்சம் பேர் எழுதினர். தேர்வுக்கான, தற்காலிக விடைகள், டி.ஆர்.பி., இணையதளத்தில் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டன. விடைகள் குறித்து, 2,000 பேர், ஆட்சேபம் தெரிவித்துள்ளதாக, டிஆர்.பி., வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இது குறித்து, டி.ஆர்.பி., வட்டாரம், மேலும் கூறியதாவது: பெற்றுள்ள விண்ணப்பங்களில் பெரும்பாலும் தமிழ்ப் பாட விடைகள் மீது தான், ஆட்சேபம் தெரிவித்து உள்ளனர். பல விடைகள், எங்களுக்கே குழப்பமாக உள்ளன. குறிப்பாக, குமரகுருபரர், எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்பது கேள்வி. இதற்கு, 6ம் வகுப்பு தமிழ்ப் புத்தகத்தில், 16ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும், 8ம் வகுப்பு தமிழ்ப் புத்தகத்தில், 17ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இரு புத்தகங்களையும், பாடநூல் கழகம் வெளியிட்டு உள்ளது. நிபுணர் குழு, 17ம் நூற்றாண்டு தான் சரி என, தெரிவித்து உள்ளது. பாடநூல் கழகம், தவறான தகவலை வெளியிட்டு உள்ளதால், இந்தக் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இதுபோல், பல தவறுகள் உள்ளன. அவற்றை, பாட வாரியான நிபுணர் குழு, ஆய்வு செய்து வருகிறது. ஒரு பாடத்திற்கான விடைகளை, மூன்று ஆசிரியர் குழு, ஆய்வு செய்கிறது. அதன்படி, டி.இ.டி., முதல் தாள் தேர்வு விடைகளை ஆய்வு செய்யும் பணியில், 25 ஆசிரியர்களும், இரண்டாம் தாள் விடைகளை ஆய்வு செய்யும் பணியில், 25 ஆசிரியர்களும் ஈடுபட்டு உள்ளனர். இவர்களில், ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்களும் அடங்குவர். ஆட்சேபனை விண்ணப்பங்கள் மீது, முழுமையாக ஆய்வு நடத்தி, முடிவு எடுக்கப்பட்டதும், இறுதி விடைகள் வெளியிடப்படும். இவ்வாறு, டி.ஆர்.பி., வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. பாடத்திட்டங்களின் அடிப்படையில், பல்வேறு ஆசிரியர்கள் எழுதிய நூல்களில் இருந்து, கேள்விகளும், விடைகளும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. பாட வாரியாக, அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர் குழுக்கள் தான், கேள்விகளையும், விடைகளையும் தயாரிக்கின்றன. இதில், ஏதாவது சில கேள்விகளுக்கான விடைகள், தவறாக அமைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்படி அமைந்திருந்தால், அதைப் பற்றி, தேர்வர்கள், டி.ஆர்.பி.,யின் கவனத்திற்கு, உரிய ஆதாரங்களுடன் விண்ணப்பிக்கும் போது, அது குறித்து ஆய்வு செய்து, தவறான விடைக்குரிய மதிப்பெண்களை வழங்குகிறது அல்லது சம்பந்தபட்ட கேள்வியை நீக்கி, மீதமுள்ள கேள்விகளுக்கு மட்டும் மதிப்பெண்களைக் கணக்கிட்டு, முடிவை வெளியிடுகிறது.ஆட்சேபனைகளுக்குப் பின், இறுதி விடைகள் தயாரிக்கப்பட்டு, மீண்டும், இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன. இதன்பிறகே, பணி நியமனத்திற்கான தேர்வுப் பட்டியல் தயாராகிறது. தேர்வர்கள் பாதிக்கக் கூடாது என்ற அடிப்படையில், தற்காலிக விடை, இறுதி விடை என்ற முறையை, டி.ஆர்.பி., கையாள்கிறது. இதே முறையை, டி.என்.பி.எஸ்.சி.,யும் கடைப்பிடிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 100. I got 121 marks in pg trb physics. I'm BC and my friends are nearly 125,118,123so pls any one tell the cut off mark for BC reservation.

 101. Thanks Sir. In tet exam mostly language and social teachers are only getting more opportunities. Science teachers are highly disappointed. So needs a proper seat allocations for both the categories. .according to seats the rsnk list and selection list must… pls all of condider it… on the welfare of maths and science… give your supports. … lets join our hands for our rights…

 102. vijan its true … no one tell the score like you … all the best

 103. yes vijan my friend also get 132 marks in pg trb physics

 104. 90% sure somebody got question paper before day of exam in tiruchy in physics

 105. K thanks… what you think on tet for our science teachers?

 106. Hi umar congratulations. .. last year 90 is last mark for BC Muslim. … so be confident…. all the best….

 107. what will be english cut off. my mark is 104 bc.

 108. most of my frds got upto 100-120. what will be mbc category cut off?

 109. No chance at all getting marks in English above 110 mbc can get 85+or-2

 110. hi murthy..congrats u scored good marks.u l definitely get d job.may I know Wr r u from? I haven't heard about English students who got above 105.is there students who got above 110& +?bcoz I asked nearly 100 candidates most of them r in 80's in karur, trichy, namakkal.

 111. When will be d result? Why they r delaying to publish d result?

Leave a Reply to raman Psr Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: