2013-ம் ஆண்டு ஜூன் / ஜூலையில் நடைபெற்ற எஸ்.எஸ்.எல்.சி. சிறப்புத் துணைத் தேர்வெழுதியவர்களின் தேர்வு முடிவுகள். http://www.dge.tn.nic.in/ என்ற இணைய தளத்தில் 08.08.2013 வியாழக்கிழமை அன்று நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது.

2013-ம் ஆண்டு ஜூன் / ஜூலையில் நடைபெற்ற எஸ்.எஸ்.எல்.சி. சிறப்புத் துணைத் தேர்வெழுதியவர்களின் தேர்வு முடிவுகள். http://www.dge.tn.nic.in/ என்ற இணைய தளத்தில் 08.08.2013 வியாழக்கிழமை அன்று நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வெளியிடப்படும். தேர்வர்கள் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை 19.08.2013 மற்றும் 20.08.2013 ஆகிய நாட்களில் அவர்கள் தேர்வெழுதிய மையங்களிலேயே நேரில் சென்று பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள் மற்றும் செப்டம்பர் / அக்டோபர் 2013 சிறப்புத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாட்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: