தரம் உயர்த்தப்பட்ட மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் மாறுதல் ஆணை பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்களை தற்சமயம் பணிபுரியும் பள்ளியில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்க பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

தரம் உயர்த்தப்பட்ட மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் மாறுதல் ஆணை பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்களை தற்சமயம் பணிபுரியும் பள்ளியில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்க பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: