பள்ளிக் கல்வித்துறையில், 16 மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களை, முதன்மை கல்வி அலுவலர்களாக பதவி உயர்வும், 10 முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிர்வாக மாறுதல் வழங்கியும் தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: