புதுக்கோட்டை மாவட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் மார்ச் 2013 -ல் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்வில் 100% தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளி மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் முதல் மூன்று இடங்கள் பெற்ற மாணவர்களுக்கும் பாராட்டு விழா.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: