அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி பேராசிரியர் இடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வு, ஆகஸ்ட், 5ம் தேதி முதல், 8ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி பேராசிரியர் இடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வு, ஆகஸ்ட், 5ம் தேதி முதல், 8ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
தமிழகத்தில், 62 அரசு கல்லூரிகளில், 5,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களுக்கான, பணியிட மாறுதலை பொது கலந்தாய்வு மூலம் மேற்கொள்ள, 10 ஆண்டுக்கு முன் அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. “நடப்பாண்டிற்கான பேராசிரியர் இடமாறுதல் கலந்தாய்வு, ஆகஸ்ட், 5ம் தேதி முதல், 8ம் தேதி வரை நடத்தப்படும்’ என, கல்லூரி கல்வி இயக்குனரகம் அறிவித்துள்ளது. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: