கல்விச்சோலையின் புதிய கல்வியாண்டு வாழ்த்துக்கள்: தமிழகம் முழுவதும் கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன. கல்வித்துறை அதிகாரிகள், தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள், கல்வித்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் கல்விச்சோலையின் புதிய கல்வியாண்டு வாழ்த்துக்கள். இக்கல்வியாண்டில் உங்கள் பணி அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு அமையட்டும். மாணவர்கள் அவர்தம் பெற்றோர்களின் கனவு நிறைவேற உங்கள் வழிகாட்டுதல்கள் இனிதாக அமையட்டும்.

கல்விச்சோலையின் புதிய கல்வியாண்டு வாழ்த்துக்கள்: தமிழகம் முழுவதும்  கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன.  கல்வித்துறை அதிகாரிகள், தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள், கல்வித்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்  அனைவருக்கும் கல்விச்சோலையின் புதிய கல்வியாண்டு வாழ்த்துக்கள். இக்கல்வியாண்டில் உங்கள் பணி அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு அமையட்டும். மாணவர்கள் அவர்தம் பெற்றோர்களின் கனவு நிறைவேற உங்கள் வழிகாட்டுதல்கள்  இனிதாக அமையட்டும்.
Advertisements

One response

  1. Thank u so much to kalvisolai… u should co-operate with us..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: