கலந்தாய்வு மூலம் பணிநியமன ஆணை பெற்ற அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர்களும் 10.6.2013 அன்று பணியில் சேர வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Advertisements

One response

  1. Good morning dears, I don't think which was the right move by the pallikalvi.tn. we have been waiting a while for this moment, school education department just did not postponed joining date, they veiled our hurtful times, what we had for this exam. polytechnic college professors and engineering college professors were appointed, even theirs list later published and after completion academic year. our other crew who got appointment in corporation schools, adidravida welfare, MBC welfare are spinning in theirs service. we don't know what we did wrong?, now every second is dilated and more stressful for us, we have lost nearly six months service,it is a meaningless, we have been waiting for long one year after appeared in that TRB exam. it is not healthy for young aspirants….. we are waiting for our favourable moments…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: