மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில், தொலைநிலைக் கல்வி இயக்ககத்தில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில், தொலைநிலைக் கல்வி இயக்ககத்தில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இத்தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. இதற்கான தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.மறுமதிப்பீட்டு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பிக்கும் தேதி குறித்த விவரங்கள் இணையதளத்தை அறியலாம். தேர்வு முடிவுகளை காண http://www.mkudde.org/dderesult.php என்ற இணையதளத்தை பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: