2012-13 ம் கல்வியாண்டிற்கான அரசு /நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு – 28.06.2012 மற்றும் 29.06.2012 நடைபெறவுள்ள பதவி உயர்வு மற்றும் மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்துக்கொள்ளவேண்டியவர்களின் விவரம்

3 responses

  1. for reg numb higher than 1400 wat is the status for them

  2. why no prior intimation regarding the seniority list. Many teachers came to know after reaching chennai…….no proper planning at all

  3. very good work keep it up. how could I upload important matters if i wish to?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: