முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான போட்டித்தேர்வினை எழுத உள்ள அனைவருக்கும் கல்விச்சோலையின் வாழ்த்துக்கள்.

முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான போட்டித்தேர்வினை எழுத உள்ள அனைவருக்கும் கல்விச்சோலையின் வாழ்த்துக்கள்.  

3 responses

  1. kindly put the trb answers for all subjects

  2. முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான போட்டித்தேர்வின் விடைகளை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்

  3. 1;30 hrs not enough for tet exam time .pls change tet exam time

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: