TRB EDUCATION – TET PAPER I AND PAPER II – குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-1000 – QUESTIONS

ஆயிரம் கேள்வி பதில்கள் சேர்ந்ததால் இதன் PDF DOWNLOAD LINK இங்கே தரப்பட்டுள்ளது அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.உங்கள் பங்களிப்பை kalvisolai.com@gmail.com என்ற இ. மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள். .
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;} .tableizer-table th {background-color: #9E12CB; color: #FFF; font-weight: bold;}
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;} .tableizer-table th {background-color: #C319B4; color: #FFF; font-weight: bold;}

S.NO QUESTIONS ANSWERS
1 ஹெருஸ்டிக் முறை _______ கற்றலை வலியுறுத்துகிறது. செய்து
2 ஹெப்(Hubb)பினுடைய கொள்கை எதனுடன் தொடர்புடையது – கவனம்
3 ஹிலி என்பவர் 1909ஆம் ஆண்டு நிறுவிய குழந்தைகள் உள நல மருத்துவ விடுதி எங்கு அமைந்துள்ளது சிக்காகோ
4 ஹல்ஸ் என்பவரது கற்றல் கொள்கையினை குறிக்கும் சூத்திரம் யாது SER = DXSHR x K – I
5 ஸ்டெர்ன் என்பவரின் வரையறைப்படிநுண்ணறிவு ஈவு = மன வயது X 100கால வயது
6 ஸ்கீமா எனப்படுவது முந்தைய அறிவு
7 ஜெர்மனியிலுள்ள லீட்சிக் என்ற இடத்தில் முதல் ஆய்வுக் கூடத்தை நிறுவியவர் – வில்லியம் வுண்ட்
8 ஜெ. எச்.பெஸ்டாலஜி  என்ற நூலை எழுதியவர் –  “லியோனார்டும் கெர்டரூடும்”
9 ஜான்டூயி கொள்கை –  பயனளவைக் கொள்கை
10 வேக்ஸ்லர் என்பவர் உருவாக்கிய நுண்ணறிவுச் சோதனை எதனைக்கணக்கிடப் பயன்படுகிறது –  விலக்கல்
11 வெகுநாட்களாக நமது நினைவில் இருப்பவை – பல்புலன் வழிக்கற்றல்.
12 வெக்ஸ்லர் பெல்லீவு எனும் நுண்ணறிவு அளவுகோல் எந்த வயதினரின் நுண்ணறிவினை அளக்கப் பயன்படும் – 60
13 விஸ்வபாரதி என்பது ஒரு – பல்கலைக்கழகம்
14 விளங்காமல் ஒன்றைப் படிப்பது அதனை நினைவில் நிறுத்திக்கொள்வது – நெட்டுரு நினைவு (Rote memory or Blind memory)
15 விரிசிந்தனை இவர்களுடைய தன்மையாகும் படைக்கும் திறனுடைய மனிதர்கள்
16 விடலைப் பருவத்திற்குத் தேவைப்படுவது – வாழ்க்கை குறிக்கோள் வழிக்காட்டல்
17 விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அவர்களின் பள்ளி ஆசிரியர் –  திரு அய்யாதுரை சாலமன்
18 வாழ்க்கையில் சிறப்பான வெற்றி பெற நுண்ணறிவு உடன் மனவெழுச்சி முதிர்ச்சி தேவை
19 வாழ்க்கையில் சிற்ப்பாக வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் உளவியல் காரணி எது? – நுண்ணறிவு.
20 வாழ்க்கைச் சம்பவத்துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிகத் தொடர்புடையது – உற்றுநோக்கல் முறை.
21 வாழ்க்கைச் சம்பவத் துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிக தொடர்புடையது? –  உற்று நோக்கல் முறை.
22 வால்டாரப் பள்ளியை தோற்றுவித்தவர் –  ருடால்ப் ஸ்டெனர்
23 வார்த்தைகளுக்கு முன்பே பொருள் என்ற கருத்தினை உடையவர் – பெஸ்டாலஜி
24 வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளில் அசைவுகள் ஏற்படுத்துவது பேசுதல்
25 வாக்கெடுப்பு எந்த உளவியல் முறையின் ஒர் வகை வினாவரிசை முறை
26 வளர்ச்சியும் மாற்றமும் எனும் கொள்கைக்கு தொடர்பு இல்லாதது எது – நேர்கோட்டு முறை
27 வளர்ச்சி ஹார்மோன் அளவுக்கு அதிகமாக பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கும்போது…… ஏற்படுகிறது அசாதாரண உடல் வளர்ச்சி
28 வளர்ச்சி ஆளுமைக் கொள்கை – சிக்மண்ட் பிராய்டு,  ஆட்லர்,  யூங்
29 வளமளிக்கும் திட்டம் யாருக்காக அறிமுகப்பட்டது – கற்றலில் பின்தங்கிய சிறுவர்களுக்காக.
30 வழிகாட்டுதலின் நோக்கங்களை எடுத்துரைத்தவர் – ஆன்டர்சன்
31 வலிவூட்டல் என்பது ஒரு – தூண்டுகோல்
32 வருத்தம், மகிழ்ச்சி, ஆச்சர்யம், பயம் போன்றவை……மனவெழுச்சிகள் அடிப்படை  
33 வரிசை முறைப்படி உள்ள எண்களின் பெருக்கல் முறையை மேம்படுத்தியவர் – பிஷ்ஷர்
34 வயதுக்கேற்ற முறையில் நுண்ணறிவுச் சோதனையை அமைத்தவர் பினே – சைமன்
35 வயது வந்தோருக்கான நுண்ணறிவு அளவுகோல் பற்றி கூறியவர்-? ஸ்கின்னர்
36 வயது வந்தோர் கல்வித்திட்டம் என்பது –  15 வயது முதல் 35 வயதுவரை
37 வயதின் அடிப்படையில் பல்வேறு படிநிலைகள் அமைவது – ஒழுக்க வளர்ச்சி.
38 வடிவமைப்புக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் – டிட்ச்னர் (Edward Bradford Titchener)
39 வகைப்பாடு ஆளுமை கொள்கை – ஹிப்போக்ரைட்ஸ், கிரெட்சுமர், ஷெல்டன்.
40 வகைப்பாடு – அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை – ஐசன்க்(H.J.Eysenck)
41 வகுப்பில் மாணவர்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை – உற்று நோக்கல் முறை
42 வகுப்பில் ஒழுங்கை நிலைநிறுத்த ஆசிரியர் கையாளுவதற்குரிய சிறந்த வழி தகுந்த துணைக் கருவிகளை ஏற்ற இடங்களில் பயன்படுத்துதல்
43 வகுப்பறையில் கற்றல் சிறக்க செளிணிய வேண்டியது? அனுபவம் அளிக்கும் செயல்மூலம் கற்பித்தல்
44 வகுப்பறையில் ஆசிரியரால் மேற்கொள்ளப்படும் எச்செயல் மாணவர்களோடு மிகவும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கருதுகிறீர்கள்? வினா கேட்கப்படும் மாணவன் அருகில் சென்று வினாக்கள் கேட்பது
45 வகுப்பறையில் ஆசிரியரது பொதுவான நடத்தை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? அன்பாக இருப்பது
46 வகுப்பறையில் ஆசிரியர் பாரபட்சமின்றி நடந்து கொள்ள வேண்டும்
47 வகுப்பறை பெரும்பாலும் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக  
48 லாகஸ் என்பது – ஆராய்தலைக் குறிக்கும் சொல்.
49 ரோஸாக்கின் மைத்தடச்சோதனையில் உள்ளடங்கியது – 10 கார்ட்ஸ்
50 ரூஸோ பிறந்த நாஅடு – ஜெனீவா
51 ரூஸோ அவர்களால் எழுதப்பட்ட எமிலி புத்தகத்தின் ஒரு பாத்திரம் சோபி
52 ராபர்ட் காக்னே என்பவரது கூற்றுப்படி கற்றல் என்பது …………படிநிலைகளை கொண்டது 8
53 ரஸ்ஸல் பயன்படுத்திய முறை – தொகுப்பாய்வு முறை
54 யு.பி.இ என்பது – அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வி
55 மோரன்ஸ்களுக்கான நுண்ணறிவு ஈவு – 50 -69
56 மொழியில்லா சோதனை …………………. வகை சோதனையைச் சாரும் ஆக்கச் சிந்தனை
57 மொழியில்லா சோதனை – ஆக்கச் சிந்தனை வகை
58 மொழிசார் மனவியல் என்ற சொல்லை முதலில் பரப்பியவர்கள் – ஆஸ்குட், செபியோக்
59 மொழி வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான திறன்களை வரிசைப்படுத்துக கேட்டல், பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல்
60 மொழி வளர்ச்சி மாறுபாட்டில் தொடக்க காலங்களில் குழந்தைகளின் பங்கேற்பு எது? குடும்ப நிலை பங்கேற்கிறது, சுற்றுச்சூழல் பங்களிக்கிறது, மரபு நிலை பங்கேற்கிறது
61 மைத்தடம் சோதனையைப் பயன்படுத்தி அறிவது – ஆளுமையை
62 மைத்தடச் சோதனை – ஹெர்மான் ரோர்சாக்
63 மேலோங்கிய மனநிலை என்பது மன எழுச்சி
64 மேலாண்மை பற்றி கூறுபவர்-  ஆல்பர்ஸ்
65 மேதைகளின் நுண்ணறிவு ஈவு – 140க்கு மேல்
66 மேதைகள் மேதைகளிடமிருந்து தான் உருவாகின்றனர் என்பதை ஆய்வு செய்தவர் கால்டன்
67 மூன்று வயதில் பெண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு – 90
68 மூன்று வயதில் ஆண் குழந்தைக்கு நாடித் துடிப்பு – 95
69 மூன்றாவது அலை எழுதியவர் – ஆல்வின் டாப்ளர்
70 மூளையில் ஏற்படும் நினைவிற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இயங்கும் வேதிப்பொருள் ஆர்.என்.ஏ.
71 முன்னோக்குத் தடையை ஆராய்ந்தவர்-  ஆசபல், அண்டர்வுட்
72 முன்னேற்றப்பள்ளி இவரால் துவங்கப்பட்டது – ஏ எஸ் நீல்
73 முன்பருவக் கல்வியுடன் தொடர்பியல்லாதவர் ஜான்டூயி
74 முழுமைக்காட்சிக் கோட்பாடு – கெஸ்டால்ட் Gestalt.  இது ஒரு ஜெர்மன் சொல் உளவியல் அறிஞர் பெயர் அல்ல. கெஸ்டால்ட் Gestalt.
75 முழுமைக்காட்சி கோட்பாடு என்ற புதிய கொள்கை எப்பொழுது உதயமாயிற்று-? 1917
76 முயன்று தவறிக் கற்றலில் தார்ண்டைக் பயன்படுத்திய பிராணி பூனை
77 முயன்று தவறிக் கற்றலில் தார்ண்டைக் பயன்படுத்திய பிராணி பூனை
78 முயன்று தவறிக் கற்றல் கோட்பாடு தார்ண்டைக்
79 முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவனின் கவனம் 7
80 முதிர்ச்சி அடைந்த ஒருவரின் கவன் வீச்சு – 6-7 ஆக இருக்கும்.
81 முதன்மைக் கற்றல் விதிகள் – தார்ண்டைக்
82 முதன்முதலில் ஆர்வத்தின் நிலை எனும் தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் – மெக்லிலாண்டு
83 முதல் உளவியல் ஆயாவகத்தை உருவாக்கியவர் – வல்கம் வுண்ட் Wilhelm Wundt
84 முடியரசுக் கொள்கை என அழைக்கப்படுவது எது – ஒற்றைக் காரணி நுண்ணறிவுக் கோட்பாடு.
85 முட்டாள்கள் – நுண்ணறிவு ஈவு 0-20
86 மீத்திறன் மாணவர்களிடம் காணப்படும் திறன் – ஆக்கத்திறன்
87 மிதக்கும் பல்கலைக்கழகம் சென்னை துறைமுகத்திற்கு வந்த ஆண்டு – 1978
88 மிகை நிலை மனம் என்ற நிலை எந்த வயதினருக்கு ஏற்படுகிறது 3-6
89 மாஸ்லோவின் படிநிலைத் தேவைகள் 7
90 மாஸ்லோவின் ஊக்குவித்தல் கோட்பாட்டில் அடித்தளமாக அமைவது – உயிர்வாழ் அடிப்படை தேவைகள்
91 மாஸ்லோவின் தேவைகள் படி நிலைகளுள் முதல்படி எதைக் குறிக்கும் அடிப்படைத் தேவைகள்
92 மானிட உளவியல் Humanistic Psychology – கார்ல் ரோஜர்ஸ்,  மாஸ்கோ
93 மாமல்லபுரம் கடற்கரைக் கோவிலை அமைத்தவர் – இராசசிம்மன்
94 மாணவனின் முழு வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பு ஏற்பது ஆசிரியர்
95 மாணவரின் சமூகப் பண்பு வளர்ச்சிக்கு உதவுவது குடும்பம், ஆசிரியர், ஒப்பார் மற்றும் பள்ளி
96 மாணவர்களை ஒப்பார் குழு செயல்களில் ஈடுபட செய்வதன் மூலம் ஒத்துழைப்பு, சகிப்புத்தன்மை மற்றும் விட்டுக்கொடுத்தல் பண்புகள் வளரும்
97 மாணவர்களின் நுண்ணறிவு, ஆக்கத்திறன் போன்றவை – உள்ளார்ந்த ஆற்றல்கள்.
98 மாணவர்களின் சமூகப் பண்புகளை வளர்ப்பதற்கு உதவுவன – அறிவு வளர்ச்சி, ஒழுக்க வளர்ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி.
99 மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை – மதிப்பீட்டு முறை
100 மாணவர்களின் கற்ரல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை – தேர்ச்சி முறை
101 மாணவர்களிடம் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும் செயல்கள் பள்ளிப் பாடல்கள், விளையாட்டுகள், உல்லாச பிரயாணம்
102 மாணவர்களிடம் உணர்வு சமநிலையை தோற்றுவிக்காத காரணி அதிக கட்டுப்பாடு விதிக்கும் பெற்றோர்
103 மாணவர்கள் கற்கும் வேகத்திற்கு வழங்கப்படும் நூல்கள் நிரல் வழிக் கற்றல் நூல்கள்.
104 மாண்டிசோரி முறையில் வழங்கப்படும் தண்டனை – தனிமைப் படுத்துதல்
105 மாண்டிசோரி 1907 ஜனவரி 6ல் துவக்கிய பள்ளியின் பெயர் – குழந்தை வீடு
106 மனிதனின் வளர்ச்சியையும், நடத்தையும் நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது மரபுநிலையும், சூழ்நிலையும்
107 மனிதனின் வளர்ச்சியை எத்தனை பருவங்களாக பிரிக்கலாம் – 8
108 மனிதனின் முதல் செய்தல் – ஆராய்ச்சி
109 மனிதனின் புலன் உறுப்புகள் அறிவின் வாயில்கள்
110 மனிதனின் சாராசரி கவன வீச்சு 4 – 6
111 மனிதனின் அறிவு வாயில்கள் எனப்படுபவை புலன் உறுப்புகள்
112 மனிதன் சிந்தனை செய்வதன் வாயிலாக பல வாழ்வியல் உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறுவது – தர்க்கவியல்
113 மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்று கூறியவர் அரிஸ்சாட்டில்
114 மனிதர்கள் தங்களின் சூழ்நிலைக்கேற்ப ஏற்படுத்திக் கொண்ட பொருத்தப்பாடு, நிலையான பழக்கங்கள் இவற்றின் ஒருங்கிணைப்பே என்று கூறியவர் – கெம்ப்
115 மனித நடத்தையை அளந்தறிய பயன்படும் உளவியல் முறைகளில் பிறரால் சரிபார்க்க முடியாத முறை – அகநோக்கு முறை
116 மனித நடத்தை பற்றிய உளவியல்,கல்வி மூலம் மனித நடத்தையை மாற்றியமைப்பது,கல்வியின் மூலம் உளவியல் தன்மையை வெளிப்படுத்துதல் கல்வி உளவியல்
117 மனித உரிமை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் – டிசம்பர் 10
118 மனவெழுச்சி எழுவதற்கான காரணம் என்ன மனவெழுச்சி நீட்சி
119 மனம் அறிவுசார் இயக்கம் உடையது என்று கூறியவர் பியாஜே
120 மனப்போராட்டங்களின் வகைகள் 3
121 மனப்பாண்மை அளவிடும் முறையை உருவாக்கியவர்கள் – தர்ஸ்டன், லிக்கர்ட்
122 மனநோயை ஹிப்னாடிசம் மூலம் குணப்படுத்தலாம் என்றவர் ஃபிராய்டு
123 மனநிறைவு பெறுதல், மனவெழுசி, முதிர்ச்சி பெறுதல், சூழலுடன் பொருத்தம்பாடு செய்தல் போன்றவை. உளவியலின் அடிப்படையில் மன நலம்
124 மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் தரும் என்று கூறியவர் – திருவள்ளுவர்.
125 மனநலம் என்பது மனநிறைவு, மனவெழுச்சி, முதிர்ச்சி, பொருத்தப்பாடு எனக் கூறுபவர்கள் – உளவியலறிஞர்கள்.
126 மனநலம் என்பது ஒருவனது ஆளுமையின் நிறைவான இசைவான செயற்பாட்டை குறிப்பது என்று கூறியவர் – ஹேட்பீல்டு
127 மனச் செயல்களினால் ஏற்படும் மாற்றம் அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி.
128 மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த கற்றுக் கொள்ளும் பருவம் – குமரப்பருவம்
129 மன உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கும் நிலை மனவெழுச்சி
130 மன உணர்வுகள் மேலோங்கிய நிலைக்கு என்ன பெயர் மனவெழுச்சி
131 மறைமுக அறிவுரைப் பகர்தல் (நெறி சாரா அறிவுரைப் பகர்தல் – கார்ல் ரோஜர்ஸ் (Carl .R. Rogers)
132 மறதி வளைவு பரிசோதனையை அளித்தவர் எபிங்காஸ்
133 மறத்தல் சோதனை – எபிங்காஸ் – H.Ebbinhaus
134 மறத்தல் சோதனை – எபிங்காஸ்
135 மறத்தல் கோட்பாடு – பார்ட்லட்
136 மழலைப் பேச்சு எந்த வயது வரை இருக்கும் –  4-5 வயதுவரை
137 மருத்துவ உளவியல் முறைகள் – மெஸ்மர்
138 மரபுநிலையில் முழு ஒற்றுமையுள்ளவர்கள் ஒரு கரு இரட்டையர்
139 மரபுக்கு மற்றொரு பெயர் – இயற்கை
140 மரபின் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யார? – கால்டன்.
141 மரபின் தாக்கம் எப்போது தெரிகிறது – பிறப்பின்போது.
142 மரண உள்ளுணர்வு என்று அழைக்கப்படுவது – தான டோஸ்
143 மதிப்புக் கல்வியின் ஒரு கருவி – சமூகவியல்
144 மதிப்புக் கல்வியின் ஒரு கருவி – சமூகவியல்
145 பொறாமையில் காணப்படும் மனவெழுச்சி அச்சமும் சினமும்
146 பொறாமை குணம் குழந்தைகளுக்கு எந்த வயதில் உண்டாகின்றது. 2 வயதிற்கு மேல்
147 பொருள் புரியாமல் கற்பது என்பது மறதியை உண்டாக்கும்
148 பொய் சொல்வது ஒருவனது – தற்காப்பு கலை
149 பொது நிலை அறிவுரைப் பகர்தல் முறையை பிரபலப்படுத்தியவர் F.C.தார்ன்
150 பேதையர் – நுண்ணறிவு ஈவு 50 – 70
151 பேட்டி முறை அளவிடுவது ஒருவரது – ஆளுமையை
152 பொருளறிவோடு இணைத்தறிச் சோதனை – முர்ரே – மார்கன்.
153 பொதுமைப் படுத்துதல் கோட்பாடு – ஜட்
154 பொதுமைக் கருத்து என்பதின் பொருள் என்ன – புத்தகம்.
155 பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுக்கு முன் உதாரணமாகத் திகழ்வது – பின்பற்றிக் கற்றல்
156 பெர்சனோ என்பதன் பொருள் – முகமூடி உடையவர்.
157 புறமுகர் எனப்படுபவர் – விரிசிந்தனை
158 புறத்தேற்று நுண்முறை என்பது –  ஊடுகதிர் நிழற்படம் மூலம்
159 புள்ளியியலின் தந்தை –  சர் ரொனால்டு ஏ பிஸ்ஸர்
160 புள்ளியியல் அடிப்படையில் தனிநபர் வேறுபாடுகளை அளவிட்டவர் சர் பிரான்சிஸ் கால்டன்.
161 புலன்காட்சிவழி முதலில் தோற்றுவித்த ஒருபொருள் அன்றியே அப்பொருள் பற்றிய உணர்தலை ……. என்கிறோம். மனபிம்பம்
162 புலன்காட்சியை முறைப்படுத்தும் நியதிகள் எத்தனை ஐந்து
163 புலன்களின்றும் மறைக்கப்பட்டவை, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10 மாதங்கள் சென்றபின் – பொருள்களின் நிலைத்தனமை பற்றி குழந்தை அறிகிறது.
164 புலன் பயிற்சிக் கல்வி முறையை புகுத்தியவர் மாண்டிசோரி
165 புலன் காட்சிகள் அடிப்படை கவனம்
166 புலன் உணர்வும், பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானது புலன் காட்சி
167 புலன் உணர்வும் பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானது – புலன் காட்சி
168 புலன் இயக்க நிலையின் வயது பிறப்பு முதல் 2 வயது வரை
169 புரொஜெக்ட் முறையை ஆதரித்தவர் – ஜான்டூயி
170 புரூஸ் டக்மானின் ஆசிரியர் தர அளவு கோலினைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எப்பண்பினை ஆசிரியரிடம் அளவீடு செய்யலாம் ஆசிரியரின் நடத்தை மற்றும் ஆக்கப்பண்பு,ஆசிரியரின் பரிவு மற்றும் ஏற்பு,ஆசிரியரின் இயங்கும் பண்பு மற்றும் நடத்தை
171 புருனரின் பொதுமைக் கருத்து உருவாகும் படிநிலைக் கோட்பாட்டு நிலைகள் எத்தனை – மூன்று நிலைகள்.
172 புதுமையான சொற்களை எழுதும் பயிற்சி பற்றி குறிப்பிட்டவர் –  மால்ட்ஸ் மேன்
173 புகழ்பெற்ற அமலா, கமலா சகோதரிகளின் ஆய்வு எதை வலியுறுத்துகின்றது சூழ்நிலை
174 பின்னோக்குத்தடையை ஆராய்ந்தவர் –  முல்லர், பில்சக்கர்
175 பின்னர் கற்ற பொருட்களால் முன் கற்றவை பாதிக்கப்படுவது – பின்னோக்குத் தடை
176 பின் வருவனவற்றுள் எது மகிழ்ச்சி தரும் செயல்பாடு? கலைநிகழ்ச்சிஉல்லாச பயணம்பள்ளி விழாக்கள்
177 பின் குழந்தைப் பருவம் அல்லது பள்ளிப் பருவம் எந்த வயதில் தொடங்குகின்றது இ. 4 வயது
178 பிறவிலேயே தோன்றும் மனவெழுச்சி – அச்சம்.
179 பிறரைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளப் பயன்படும் உளவியல் முறை –  அகநோக்கு முறை.
180 பிறருடைய கவிதைத் திறனை ரசிப்பது பின்பற்றல் கற்பனை
181 பிறருக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மையை …….. எனலாம் தர்ம சிந்தனை
182 பிறப்பிலிருந்து முதுமை வரைக்கும் ஒருவரது கற்றல் அனுபவங்களை விவரிப்பதுதான் கல்வி உளவியல் என்று கூறியவர் ஏ.குரோ, சி.டி.குரோ
183 பிறந்து ஒரு வயதான குழந்தை தான் வேறு தன்னை சுற்றியுள்ளவர்கள் வேறு என்று அறிந்துகொள்ளும் சரி 
184 பிறந்ததிலிருந்து இரண்டு வாரம் முடிய உள்ள பருவம் சிசுப் பருவம்
185 பிறந்த  குழந்தையின் மனவெழுச்சி வளர்ச்சி எதனுடன் அதிகம் தொடப்புடையது உடல் தேவை
186 பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வுளவு – 144
187 பிறந்த குழந்தையின் நியூரான்களில் மையலின் ஷீத் எப்படி இருக்கும்? இருப்பதில்லை, வளர வளர இருக்கும்
188 பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வுளவு – 130
189 பிறக்கும் போதிலிருந்து காணப்படும் மனவெழுச்சி அச்சம்  
190 பிறக்கும் குழந்தை பெற்றோர்களை ஒத்திருக்கும் ஒத்திருக்கும் விதி
191 பிராய்டு எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் – ஆஸ்திரியா
192 பிராட்பென்ட் என்பவரது கோட்பாடு தற்காலச் செய்திக் கோட்பாடுகள்
193 பிரயாஜெயின் ( (பியாஜே)) கோட்பாடு குழந்தைகளின் – அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
194 பியாஜேயின் கோட்பாடு குழந்தைகளின் அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
195 பியாஜேயின் கோட்பாடு குழந்தைகளின் மன வளர்ச்சி பற்றியது.
196 பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலை ……. கண்கூடாக பார்ப்பதை வைத்துச் சிந்தித்து செயல்படும் நிலை
197 பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியில் தொட்டு உணரும் பருவம் எனப்படுவது பிறப்பிலிருந்து 18 மாதம் வரை
198 பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கோட்பாட்டினை எந்த உளவியல் அறிஞரின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சி கோட்பாட்டுடன் ஒப்பிடலாம் – பூரூணர்
199 பியாஜேயின் “ஒருவருடைய அறிவுசார்” என்ற சொல் கீழ்க்கண்ட ஒன்றை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்கீமா
200 பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலை பருப்பொருள் சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 7 – 11)
201 பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் முதல் நிலை புலன் இயக்க சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 0 – 2)
202 பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் நான்காம் நிலை முறையான சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 11க்கு மேல்)
203 பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் இரண்டாம் நிலை முற் சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 2 – 7)
204 பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சி நிலைகள் 4
205 பாவ்லோவின் சோதனை முறை கீழ்வருவனவற்றுள் எவற்றுடன் தொடர்புடையது? அறிவுசார்
206 பாலுணர்வு முதிர்ச்சிக்கும், சட்டப்படியான முதிர்ச்சிக்கும் இடைப்பட்ட காலம் குமரப் பருவம் எனக் கூறியவர் ஹர்லாக்
207 பாலியல் என்பது எப்பிரிவின் தேவையாகும் – உடலியல் தேவை
208 பால் கல்வியை பள்ளிகளில் பாடங்களோடு இணைத்து கற்பிக்க வேண்டும்.
209 பாரா தைராய்ட் என்பது கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் அளவினைக் கட்டுப்படுத்திஎலும்பு வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது
210 பார்வையற்றோருக்கான கல்வி பற்றி கவனம் செலுத்திய முதல் ஆசிரியர் – வாலண்டைன் ஹென்றி
211 பார்வையற்றோருக்கான கல்வி பற்றி கவனம் செலுத்திய முதல் ஆசிரியர் வாலண்டைன் ஹென்றி
212 பார்வையற்றோருக்கான எழுத்துமுறையை உருவாக்கியவர் –  ப்ரெய்ல்
213 பார்வைத்திறன், கற்றல், மனத்திருத்தல் போன்றவற்றில் உளவியில் சோதனைகள் மூலம் அளவிட்டவ்ர் – கேட்டில்
214 பார்வைத் திரிபுக் காட்சி – முல்லர், லயர்
215 பாத்பவன் என்பது –  உயர்நிலைப்பள்ளி
216 பாடம் கற்பித்தலின் முதற்படி ஆயத்தம்
217 பன்முக நுண்ணறிவு கோட்பாட்டை தந்தவர் ஹொவர்டு கார்டனர்
218 பள்ளிப்பருவம் என்பது – 6- 10 ஆண்டுகள்
219 பள்ளிக்கு கடிதங்கள் – ஜே கே கிருஷ்ணமூர்த்தி
220 பள்ளி முன் பருவம் என்பது 3-6 ஆண்டுகள்
221 பல்லவர்கால அரசியலில் சாசனங்களை செப்பேடுகளில் எழுதுபவன் – தபதி
222 பல்லவர்கால அரசியலில் அரசாங்க கஜானா எந்த அதிகாரியின் வசம் இருக்கும் – மாணிக்கப் பண்டாரம் காப்பான்.
223 பல்லவர் காலத்தில் வேதியர்க்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலம்- பிரமதேயம்
224 பரிசோதனை முறைக்கு வேறுபெயர் – கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்ட உற்று நோக்கல்.
225 பரிசோதனை முறைக்கு உட்படாத அடிப்படைக் கொள்கை – எதிர்மறைக் கொள்கை
226 பயிற்சி விதி இதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் – பரிசு
227 பயனீட்டு வாதம் (Pragmatism) – ஜான் டூயி
228 பய உணர்வு எதை பாதிக்கும்? மனநலம்
229 பண்டைக் காலத்தில் ஒருவரது நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை- அகநோக்குமுறை.
230 பண்டைக் காலத்தில் உளவியல் என்ற சொல்லின் பொருள் – ஆன்மா.
231 படிநிலைத் தேவைகள் கோட்பாடு – மாஸ்லோ
232 படிநிலைக் கற்றல் கோட்பாடு – காக்னே
233 பசியோடு இருக்கும் குழந்தை மகிழ்ச்சியுடன் இருக்காது  
234 பகுப்பு உளவியல் – கார்ல் ஜி யூங்
235 நேர்கோட்டு வகை – ஸ்கின்னர்
236 நெறிப்படுத்தும் அறிவுரைப் பகர்தல்முறையை பிரபலப்படுத்தியவர் E.G.வில்லியம்சன்
237 நெருக்கடியான நிலைகளில் தோன்றும் மன உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கும் நிலையே…. மனவெழுச்சி   
238 நுண்ணியலைக் கற்பித்தல் என்பது – பயிற்சி நுட்பம்
239 நுண்ணறிவுச் சோதனையின் தந்தை – ஆல்பிரட் பீனே
240 நுண்ணறிவுச் சோதனைகள் – பினே Alfred Binet,  சைமன் Theodore Simon
241 நுண்ணறிவுச் கட்டமைப்பு கோட்பாடு – ஜே.பி.கில்போர்டு
242 நுண்ணறிவுக்கு ______ சிந்தனை அடிப்படையானது குவி
243 நுண்ணறிவு முதிர்ச்சி பொதுவாக முழுமை பெரும் வயது 15-16
244 நுண்ணறிவு பலகாரணிக் கொள்கை – தார்ண்டைக்
245 நுண்ணறிவு படிநிலைக் கோட்பாடு –  ஸிரில் பர்ட் – வெர்னன்
246 நுண்ணறிவு சோதனையின் தந்தை – ஆல்பிரெட் பீனே
247 நுண்ணறிவு சார்ந்த பன்முகக்காரணிக் கோட்பாட்டினை அளவிட தாண்டைக் கூறும் வழி யாது? CAVD
248 நுண்ணறிவு குறித்த பல்பரிணாமக் கொள்கையைச் சொன்னவர் – பினே சைமன்
249 நுண்ணறிவு குழுகைரணிக் கொள்கை – எல்.எல்.தார்ஸ்டன்
250 நுண்ணறிவு ஏழு வகையானது என்றவர் வெஸ்ச்லர்
251 நுண்ணறிவு என்ற சொல்லை முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் –  சிசரோ
252 நுண்ணறிவு ஈவுடன் தொடர்புடைய பரவல் – இயல்நிலைப் பரவல்.
253 நுண்ணறிவு ஈவு கணக்கிட உதவும் சூத்திரம் – மனவயது/காலவயது * 100 (+ or -) 5
254 நுண்ணறிவு ஈவு என்பது நு.ஈ. = மனவயது (M.A) / கால வயது (C.A) X 100
255 நுண்ணறிவு ஈவினை கணக்கிட யாருடைய கணக்குமுறை பயன்படுகிறது – ஸ்டெர்ன்
256 நுண்ணறிவு இரு காரணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் – ஸ்பியர் மென்.
257 நுண்ணறிவு இரு காரணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் ஸ்பியர்மென்
258 நுண்ணறிவு இரு காரணிக் கொள்கை – ஸ்பியர்மென் (Charles Spearman)
259 நுண்ணறிவு 16 வயதில் முழுமையடையும் எனக் கூறியவர் –  மெரில்
260 நுண்ணறிப்பரவல் ஒரு – நேர்நிலைப்பரவலாகும்.
261 நீந்தக்கற்றலின் அடிப்படை – செய்திறன் கற்றல்
262 நினைவு கூர்தலின் முதல் நிலையாக கருதப்படுவது  – கற்றல்
263 நினைவு கூர்தலின் நான்காம் நிலையாக கருதப்படுவது மீட்டுணர்தல்
264 நினைவின் முக்கிய இரண்டு வகைகள் STM & LTM
265 நினைவாற்றல்’ என்ற நூலின் முதல் பிரதியை வெளியிட்டவர் எபிங்கஸ்
266 நிறையாளுமையை உருவாக்கியவர்-  ஹர்லாக்
267 நாம் கோபத்தில் இருக்கும்போது நமது முகம் சிவப்பாகிறது, இந்த நடத்தையின் தன்மைகளை அறிய உதவும் முறை அகநோக்கு முறை
268 நாம் கவனம் செலுத்தும் பொருளினின்றும் நம் கவனத்தை வேறு பக்கம் இழுத்து இடையூறு செய்பவை கவனச் சிதைவு
269 நவோதயா பள்ளிகளை தொடங்கிய பிரதமர் – ராஜிவ்காந்தி
270 நவோதயா பள்ளிகளை தொடங்கிய பிரதமர் – ராஜிவ்காந்தி
271 நவீன உளவியலின் தந்தை – பிராய்டு
272 நவீன இந்தியத் துறவி – இரவீந்திரநாத் தாகூர்
273 நல்லொழுக்கத்திற்கான விதைகள் நன்கு ஊன்ற கூடிய நிலை – ஆரம்பக் கல்வி.
274 நம்முடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து வழி வழியாக உடல், உளப்பண்புகள் பின் சந்ததிகளுக்கு ஜீன்களின் மூலமாக வருதலை …….. என அழைக்கின்றோம் உயிரியல் மரபு நிலை
275 நமது மன வாழ்க்கையுடன் எப்போதும் இணைந்து காணப்படுகிறது கவனித்தல்
276 நமது கவர்ச்சிகளை நிர்ணயிப்பவை கலைகள்
277 நம் நனவு நிலைப் பரப்பிலுள்ள பொருட்களின் கவனத்திற்கு உட்படுபவை உருக்களாகின்றன எனக் கூறியவர் ரோஜர்
278 நம் கற்பனையில் உதவி கொண்டு நாமே ஒரு சிறுகதை அல்லது கவிதையைப் படைத்தாலோ அது – படைப்புக்கற்பனை.
279 நடமாடும் பள்ளிகள் என்ற கருத்தை புகுத்தியவர் _ மெக்டொனால்டு
280 நடமாடும் பள்ளிகள் என்ற கருத்தை புகுத்தியவர் _ மெக்டொனால்டு
281 நடத்தையைப் பற்றி ஆராயும் இயல் உளவியல்
282 நடத்தையை உற்று நோக்கல், பதிவு செய்தல், ஆய்வு செய்தல், பொதுமைப் படுத்துதல் போன்ற படிகளைக் கொண்ட உளவியல் முறை உற்று நோக்கல் முறை.
283 நடத்தையியல் (Behaviourism) – வாட்சன், டோல்மன், ஸ்கின்னர், ஹப்
284 நடத்தை சிகிச்சையின் வேர்களை ஊன்றிருப்பது – இயல்புணர்வு கற்றல் கருதுகோள்.
285 நடத்தை கோட்பாட்டின் அடிப்படை தூண்டல்-துலங்கல்
286 தையல் வேலை, கத்திரிக் கோல் கொண்டு வெட்டுதல் போன்றவை மனிதனின் எந்த வளர்ச்சியைக் குறிக்கும் உடலியக்க வளர்ச்சி
287 தேர்வுகள் எதற்காக என்ற எண்ணம் கொண்டவர் ஏ.எஸ். நீல்
288 தேர்வு அடைவுச் சோதனையில் நுண்ணறிவின் பங்கைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக உதவும் முறை பரிசோதனை முறை
289 தேசிய கலைத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்ப்பட்ட ஆண்டு – 2005
290 தேசிய எழுத்தறிவு இயக்கம் எந்த வயதினரிடையே எழுத்தறிவின்மையை போக்க கொண்டு வரப்பட்டது – 15-35
291 தொழில் ஆர்வ வரிசைப் பதிவேட்டை உருவாக்கியவர் – கூடர் (G.F.Kuder)
292 தொழில் ஆர்வ மனப்பான்மை அளவுகோலை உருவாக்கியவர் – பிரெஸ்ஸி
293 தொழில் ஆர்வ பட்டியலை உருவாக்கியவர் – ஸ்டிராங்
294 தொடர்ந்து ஒரு பொருளின் மீது 10 விநாடிகளுக்கு மேல் நாம் கவனம் செலுத்த முடியாது கவன மாற்றம்
295 தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒழுங்கான முறையில் முதிர்ச்சியை நோக்கி ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்று கூறியவர் – ஹார்லாக்
296 தெளிவான கவனம் என்பது – மீண்டும் மீண்டும் துணிவான செயல்கள்மூலம் பெறப்படுவது.
297 தூண்டல் – துலங்கல் ஏற்படக் காரணமாக அமைவது புலன் உறுப்புகள்
298 தூங்கும் வியாதி இதனால் ஏற்படுகிறது – ஸேஸேஈ
299 துணிந்து செயலாற்றுதல் இதன் ஒரு பகுதியாகும் அடைவு ஊக்கம்
300 தீவிர மனநோய்க்கு எடுத்துக்காட்டு மனச்சிதைவு
301 திரிபுக் காட்சி அல்லது தவறான புலன்காட்சி ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணம் – சூழ்நிலை
302 திடீரென கேட்கும் ஒலி மாணவனது கவனத்தில் நீண்ட நேரம் பிடிக்கும்
303 திட்டமிட்டு கற்பித்தல் முறையை உருவாக்கியவர் ஸ்கின்னர்
304 தானாக இயங்கும் சோதனைச் சாதனைகள்(Automatic Testing Device) – Pressy
305 தாராசந்த் குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு – 1948
306 தார்ண்டைக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி கூறுகிறது மறுபடி செய்தல்
307 தார்ண்டைக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி கூறுகிறது பரிசு
308 தனியாள் வேறுபாடுகளை அளவிட்டவர் – சர். பிரான்ஸிஸ் கால்டன், ஆர்.பி.காட்டல்
309 தனியாள் வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருப்பது – மரபு மற்றும் சூழ்நிலை
310 தனியாள் வேற்றுமைப் பண்புகள் மாறுபடக் காரணம் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் மாறுபட்ட செயல்கள்
311 தனியார் வேறுபாடுகள் ஆறு பரப்புகளில் காணப்படுகிறது என்று கூறியவர் – டைலர்.
312 தனி பயிற்றுவிப்பு முறை கற்பித்தலின் வேறு பெயர் என்ன – கெல்லர் திட்டம்
313 தனி நபர் உளவியல் – ஆட்லர்
314 தன்னையே ஆராயும் முறை என்பது அகநோக்கு முறை
315 தன்னைப் பற்றி குழந்தை என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பது தன் தூண்டல்
316 தன்னைப் பற்றி உயர்வான கருத்துக்களை உடைய குழந்தைகள் தனது ____________ திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். ஆற்றல் 
317 தன்னெறிப்படுத்தும் அறிவுரைப் பகர்தலை பிரபலப்படுத்தியவர் கார்ல்ரோஜர்ஸ்
318 தன்னெறி அறிவுரைப் பகர்தல் முறையை பிரபலப்படுத்தியவர் கார்ல் ஆர் ரோஜர்ஸ்
319 தன்னிடம் அன்பாக இருக்கின்றனர் என்பதை உணரும் குழந்தைக்கு ____________வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. தற்கருத்து       
320 தன்னிச்சையாக எழும் துலங்கலைச் சார்ந்த ஆக்கநிலையுறுத்தக் கற்றல் சோதனையில் ஸ்கின்னர் பயன்படுத்திய விலங்கு எலி
321 தன்னடையாள உணர்வு ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் மாறுபடுவது என்று கூறியவர் – எரிக்சன்
322 தன்நிறைவு தேவைக் கொள்கையை எடுத்துரைத்தவர் – மாஸ்கோவ்
323 தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பயனும், மகிழ்ச்சியும் விளைகின்ற வாழ்க்கையில் எல்லா சூழலிலும் பொருத்தப்பாடு செய்து கொண்டு, மகிழ்ச்சியாக வாழ்பவர்கள் – மனநலமுடையோர்.
324 தன்உணர்வு மிகுதியான குழந்தைகள் பிறருடன் எளிதில் பழகும் திறனுடையவர்கள்,தோல்வியை கண்டு துவள மாட்டார்கள்,பயப்பட மாட்டார்கள்
325 தன் நிறைவு தேவை கொள்கையை எடுத்துரைத்தவர் மாஸ்லோ
326 தன் தவறை மறைத்துக் கொண்டு பிறர் மீது பழி போடுதல் என்ற தற்காப்பு நடத்தைக்கு பெயர் புறத்தெறிதல்
327 தற்கால வடிவியலின் தந்தை –  யக்லிட்
328 தற்கால உளவியல் கோட்பாடு என்ன? – மனிதனின் நடத்தைக் கோலங்கள் பற்றியதாகும்.
329 தவறுகள் செய்யும் மாணவனைத் திருத்த ஏற்றது நல்வழி காட்டுவது
330 தவறுகள் செய்யும் மாணவனை திருத்த ஏற்றது – நல்வழி காட்டுவது
331 தவறு செய்யும் மாணவனை திருத்த ஏற்றது நல்வழி காட்டுதல்
332 தலையிடாமை” ஆசிரியர் நடைமுறையில் கொண்டுவருவது – கட்டுப்பாடு இல்லாமை
333 தலைமுறை இடைவெளி’ எந்தப்பருவனத்தினருக்குரிய பிரச்சனையாகும் – பின் குமரப்பருவம்.
334 தர்ஸ்டனின் நுண்ணறிவுக் கொள்கையில் உள்ள மனத்திறன்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை எட்டு
335 தர்க்கவியல் எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் – மெய்விளக்கவியல்.
336 தர்க்கவியல் Logic எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் – உளவியல்
337 தர்க்கரீதியான சிந்தனை என்பது விரி சிந்தனை
338 தர்க்க ரீதியான சிந்தனை என்பது – ஆராய்தல்
339 தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் எந்த வருடம் நிறுவப்பட்டது – 1970
340 தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைக்கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு – 1978
341 தமிழ்நாட்டில் சைனிக் பள்ளி எங்குள்ளது – உடுமலைப்பேட்டை,அமராவதி நகர்
342 தமிழ்நாட்டில் ஊனமுற்றோருக்கான ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி எங்குள்ளது –  கோவை
343 தமிழ்நாட்டில் 10, +2, +3 எந்த வருடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது –  1978
344 டோரனஸ் என்பவர் தந்துவவாதி.
345 டிஸ்கவரி ஆப் தி சைல்ட்  என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் – மரியா மாண்டிசோரி
346 டிட்ச்னரின் வடிவமைப்புக்கோட்பாட்டின் படி மனம் அறிவுசார் இயக்கமுடையது
347 டாசிஸ்டாஸ்கோப்பினை வடிவமைத்தவர் – R.B.கேட்டல்
348 டாசிஸ்டாஸ் கோப் மூலம் அளக்கப்படுவது கவனித்தலின் நேரம்
349 சோசியல் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் என்ற புத்தகத்தினை எழுதியவர் – ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர்
350 சைனிக் பள்ளிகள் கழகத்தலைவர் யார் – நமது பாதுகாப்பு அமைச்சர்
351 சைனிக் பள்ளிகள் கழகத்தலைவர் யார் – நமது பாதுகாப்பு அமைச்சர்
352 சைனிக் பள்ளிகள் இந்தியாவில் எத்தனை –  17
353 சைக்கி என்பது – உயிரைக் குறிக்கும் சொல்
354 சைக்காலஜி (PSYCHOLOGY) எனும் சொல் எந்த மொழிச் சொல் – கிரேக்க மொழிச் சொல்.
355 சென்னையில் உயர்நிலைப்பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு –  1814
356 சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு – 1857
357 செயல்படு ஆக்கநிலையிறுத்தம் – ஸ்கின்னர். அவர் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்திய விலங்கு – எலி
358 செயல்படு ஆக்க நிலையுறுத்த கோட்பாடு ஸ்கின்னர்
359 செயல் வழிக் கற்றல் என்பது – தொடர் கற்றல்
360 சூழ்நிலையே ஒருவனுடைய நடத்தை மாற்றத்திற்கு பெரும் காரணம் என்று கூறியவர் பர்னார்ட்
361 சூழ்நிலையின் தாக்கம் எப்போது தெரிகிறது – வளரும்போது.
362 சூழ்நிலைப் பற்றி ஆராய்ந்த மனநிலை ஆய்வாளர் கெல்லாக்
363 சூழ்நிலைக்கு மற்றொரு பெயர் – செயற்கை.
364 சூழ்நிலை பற்றி ஆராய்ந்த மனநிலை ஆய்வாளர் – கெல்லாக்
365 சினம் கொள்வது உடலுக்கு_____________ தீங்கானது 
366 சிறு குழந்தைகள் சமூகவியல்பு பெறுவதற்கு முக்கிய இடம் வகிப்பது – குடும்பம்.
367 சிறப்பியலல்பு மாணவர்களை எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறோம் – நுண்ணறிவு ஈவு
368 சிறந்த, சிக்கனமான கற்றலுக்கு அடிப்படைகளுள் முதலிடம்பெறுவது கவர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும்
369 சிறந்த மன நலன் உள்ள ஆசிரியர்களால் மட்டுமே – நல்ல மனநிலை உள்ள மாணவனை உருவாக்க முடியும்.
370 சில சமயங்களில் நமது கவனத்தைக் கவரும் பொருள்களின் தன்மைகளை பொருள்கள் காரணிகள்
371 சிந்தித்தல், தீர்மானித்தல் போன்ற மனச் செயல்களின் மையமாகத் திகழ்வது பெரு மூளை
372 சிந்தித்தல், கற்பனை போன்றவை எதனால் செய்யப்படும் செயல்கள் – அறிவுத் திறனால்.
373 சிந்தனைக்கு மொழி அவசியமில்லை என்பதை மனிதக் குரங்கை வைத்து நிரூபித்தவர் பியாஜே
374 சிசுபவன் என்பது –  நர்சரி பள்ளி
375 சிசுப் பருவம் என்பது – 0-1 ஆண்டுகள்
376 சிக்கலான மனவெழுச்சி பொறாமை
377 சிக்கலான பொதுமைக் கருத்து சிறிய நீல நிற சதுர கட்டை
378 சாப்ரு குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு – 1934
379 சாதனை செய்து காட்ட கிளர்ந்தெழும் உணர்வு அடைவூக்கம்
380 சாதனை ஊக்கக் கொள்கையை விரிவாக்கியவர் மெக்லீலாண்ட்
381 சரியான இலக்குகளை முடிவு எடுக்க முடியாத நிலையில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் போராட்டம் – மனப்போராட்டம்.
382 சராசரி நுண்ணறிவு ஈவு 90-109
383 சமூகவியல்பினை பெறுதல் (Socialization) குழந்தைகளிடம் எதை உட்புகுத்துகின்றது. நம்பிக்கைகள்,மதிப்புகள்,நடத்தைகள் 
384 சமூக வளர்ச்சியில் ‘தான்’ என்ற உணர்வு எந்த வயதுவரை இருக்கும் ஒரு வயது வரை 
385 சமூக வளர்ச்சி குழந்தைகளுக்கு தேவையானது 
386 சமூக வளர்ச்சி அனைத்துக் குழந்தைகளிடனும் ஒரே மாதிரியாக _____________ நடைபெறுவதில்லை 
387 சமூக மனவியல் வல்லுநர் கார்ல் ரோஜர்ஸ்
388 சமுதாயப்பள்ளிகள் என்பது என்ன. இவை எங்குள்ளது – கல்வியும் சமுதாயச்செயல்களும் ஒருசேர நடக்கும் இடங்கள். அமெரிக்கா, கனடா
389 சமுதாயத்தின் பல்வேறு குழுக்களிடையே போராட்டம் எழகாரணம்? சார்பெண்ணம்
390 சமுதாயத்தில் சுருங்கிய இலட்சிய பதிப்பாக செயல்படுவது  – பள்ளி
391 சமரச அறிவுரைப் பகர்தல் –   F.C. தார்ன் F.C.Thorne
392 கோஹ்லர் சோதனையை விளக்கும் கற்றல் உட்காட்சி வழிக் கற்றல்
393 கோலார் சோதனை என்பது உட்கட்சி மூலம் கற்றல்
394 கோஹலரின் கூற்றுப்படி கல்வி என்பது – தொடர்ச்சியான நடைமுறை.
395 கோஹலரால் தனது பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட குரங்கின் பெயர் சுல்தான்
396 கோபம், மகிழ்ச்சி, கவலை, பயம் இவை எதனால் செய்யப்படும் செயல்கள் – மனவெழுச்சி வளர்ச்சி.
397 கேட்டல், பார்வை போன்ற புலன்குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளை அனைவரும் படிக்கும் பள்ளியிலேயே தனிக்கவனத்துடன்கற்பிக்க வேண்டும்
398 கெஸ்டால்ட் என்ற ஜெர்மானிய வார்த்தை குறிப்பது – முழுமை
399 கெஸ்டால்ட் என்ற சொல்லின் பொருள் – முழுமை
400 கூச்சம் என்பது மாணவர்களிடம் எதை காட்டுகிறது? தாழ்வுச்சிக்கலை
401 குறுநடைப் பருவம் என்பது – 1- 3 ஆண்டுகள்
402 குறுகிய நேரத்தில் ஒருவன் தன் நினைவில் கொள்ளும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை விளக்குவது – கவன வீச்சு
403 குறுக்கீட்டுக் கொள்கை இதனுடன் தொடர்புடையது நினைவு
404 குறிக்கோள் கோட்பாடு – பாக்லி W.C.Bagley
405 குறிக்கோள் கோட்பாடு – பாக்லி
406 குற்றம் புரியும் இயல்பு பரம்பரைப் பண்பாகும் எனக் கூறியவர் – கார்ல் பியர்சன்
407 குழப்பமான கோட்பாடுடைய புத்தி கூர்மை என்பதைத் தெரிவித்தவர் தார்ண்டைக்
408 குழப்பம், கூச்சம், பொறாமை, தற்பெருமை, குற்ற உணர்வு போன்றவை……………..மனவெழுச்சிகள் இரண்டாம் நிலை  
409 குழப்பம், கூச்சம், பொறாமை, தற்பெருமை, குற்ற உணர்வு போன்ற உணர்வுகளை எவ்வாறு அழைக்கலாம் – சிக்கலான மனவெழுச்சிகள்.
410 குழந்தைளின் சமூக மனவெழுச்சி பாதிக்க மிக முக்கிய காரணம் பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால், தனிக் குடும்ப வாழ்க்கையால், நவீன மயமாதல்
411 குழந்தையை குழந்தையாக கருத வேண்டும் என்று கூறியவர் ரூசோ
412 குழந்தையை குழந்தையாக கருத வேண்டும் என்று கூறியவர் – ரூசோ
413 குழந்தையின் சுதந்திர உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் போது தானே தொடங்கும் திறன் ……. வயதில் ஏற்படுகிறது 2-3 ஆண்டுகள்
414 குழந்தையின் சமூக மனவெழுச்சியை பாதிக்கும் காரணி _____? மரபணு,சூழ்நிலை,  கலாச்சாரம்
415 குழந்தைத் தொழிலாளர்களை தடுக்கும் சட்டப் பிரிவு – 24
416 குழந்தைகளை நல்ல சூழலில் வளர்க்கும்போது நுண்ணறிவு ஈவு கூடியது எனக் கூறியவர் – லிப்டன்
417 குழந்தைகளுக்கு முதன் முதலில் யாரிடமிருந்து பாசம் தோன்றுகின்றது? தாய்
418 குழந்தைகளுக்கான “கற்கும் உரிமை”யை ஐ.நா. சபை எப்பொழுது பிரகடனப்படுத்தியது 1959 நவம்பர் 20
419 குழந்தைகளின் மொழி வளர்ச்சி தங்கள் தேவைகளை பிறருக்குத் தெரிவிக்க – பேச்சுக்கு முந்தைய நிலை
420 குழந்தைகளின் பார்வை கவன வீச்சு – 3 முதல் 7 ஆக இருக்கும்.
421 குழந்தைகளின் பார்வை கவன வீச்சு 4 முதல் 6 வரை
422 குழந்தைகளின் கற்றலில் முதல் வழியாக அமைவது புலன் காட்சி
423 குழந்தைகளின் இரண்டாம் பிறப்பு எனப்படுவது குமாரப்பருவம்
424 குழந்தைகளின் அறிவாற்றலின் வளர்ச்சி குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் – பியாஜே.
425 குழந்தைகளிடம் முறையான திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகள் எதை வளர்கின்றன பாதுகாப்புணர்வு  
426 குழந்தைகளிடம் உயர்வான தன் மதிப்பீட்டை உருவாக்க ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியது பாராட்டும், ஊக்கமும்
427 குழந்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ____________செய்ய  விரும்புவார்கள். உதவி 
428 குழந்தைகள் பெரியவர்களைப் போன்று தனது எண்ணங்களை மனதில் வைத்து_____________ இல்லை. பழிவாங்குவது  
429 குழந்தைகள் தானே தொடங்கும் திறனை பெறுவது – 4-6 ஆண்டுகளில்
430 குழந்தைகள் தன் சமூகத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பது – அன்பும், அரவணைப்பும்.
431 குழந்தைகள் தர்க்க முறை சிந்தனை வளர்ச்சியை எதன் மூலம் ஆரம்பிக்கின்றார்கள் – அனுமானம்
432 குழந்தைகள் சிறப்பாக செயல்பட எது அவசியம்? மனவெழுச்சி,சமூகம்,ஒழுக்கம்
433 குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது – நிபந்தனையற்ற அன்பு
434 குழந்தை வெளியுலகத்தில் இருந்து பிரிந்து தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்வது. தன்னடையாளம்
435 குழந்தை காதால் கேட்கும் மொழியின் அளவும், தரமும் குழந்தையின் அறிதல் திறன் செயல்பாடுகளுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கின்றன என்று கூறியவர் நெஸ் மற்றும் ஷிப்மேன்
436 குழந்தை இவ்வுலகத்தை புரிந்து கொள்ள உதவுவது – இடைவினை ஆற்றல் மற்றும் உள்ள முதிர்ச்சி
437 குரோமோசோம்களில் காணப்படுவது – ஜீன்ஸ்
438 குமாரப் பருவம் என்பது – 10-20 ஆண்டுகள்
439 குமாரப் பருவத்தில் நடத்தையை பெருமளவு நிர்ணயிப்பது ஒப்பார் குழு
440 குமரப்பருவத்தினருக்கு யார்மீது அதிக ஈடுபாடு இருக்கும் –  ஒப்பார் குழு
441 குமரப் பருவனத்தினரின் பிரச்சனைகள் – ஆராய்ந்தவர் ஸ்டான்லி ஹால்
442 குமரப் பருவம் மனித வாழ்க்கையில் ஆரம்ப நிலையின் தொகுப்பு ஆகும் – ராஸ்
443 குமரப் பருவம் புயலும், அலையும் நிறைந்த பருவம் எனக் கூறியவர் – ஸ்டான்லி ஹால்
444 குமரப் பருவம் ஒரு சிக்கலான அமைதியற்ற பருவம் எனக் கூறியவர் ஸ்டான்லி ஹால்
445 கீழ்நோக்கி வடிகட்டுதல் என்ற கொள்கையை உருவாக்கியவர் – மெக்காலே பிரபு
446 கிளைகள் கொண்ட வகை – கிரெளடர்
447 கில்போர்டின் நுண்ணறிவு கூறுகள் எத்தனை? 180
448 கில்போர்ட் நுண்ணறிவு விதி என்பது முப்பரிமாண முறை,நுண்ணறிவு அமைப்பு
449 கிராமப்புறகல்வி பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்ட குழு – டாக்டர் ஷரிமாலி குழு
450 கிண்டர்கார்டன் என்பதன் பொருள் – குழந்தைகளின் தோட்டம்
451 காலிகொக் குடும்பங்களை ஆராய்ச்சி செய்தவர் –  கட்டார்டு
452 கால வயது 8, மன வயது 7 மற்றும் கால வயது 7, மன வயது 8 உள்ள இவ்விருவரின் நுண்ணறிவு ஈவு யாது? 87.5 & 114.5
453 கார்ல் பியர்சன் ஏழு தலைமுறைகளில் ஆராய்ந்த நண்பர்களின் எண்ணிக்கை 1260
454 காப்புணர்ச்சி என்பது குழந்தையின் மனத்தேவை
455 காசா டி பாமினி யாரால் நிறுவப்பட்டது –  மரியா மாண்டிசோரி
456 காக்னே கற்றலில் எதனை நிலைகள் – 8
457 கனவுகள் ஆய்வு’ என்ற நூலை வெளியிட்டவர் சிக்மண்ட் பிராய்டு
458 கற்றலைப் பாதிக்கும் முக்கியமான காரணி –  மறத்தல்
459 கற்றலை மேம்படுத்தும் முதல் தகவல் தொடர்பு சாதனம் – வானொலி
460 கற்றலுக்கு உதவாத காரணி தனிப்பட்ட காரணி
461 கற்றலின் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று – கவர்ச்சி
462 கற்றலின் முக்கிய காரணி ஒன்று கவனித்தல்
463 கற்றலின் இனிமை என்ற முறைக்கு அச்சாணி – குழந்தை
464 கற்றலின் அடைவு_______ இவையனைத்தும்
465 கற்றலின் அடைவு திறன்
466 கற்றலிலன் மாறுதலில் கருத்தியல் கொள்ளை என்பதனை எடுத்துரைத்தவர் – வில்லியம் ஜேம்ஸ்
467 கற்றலில் முன்னேற்றம் காணப்படாத நிலை – தேக்க நிலை
468 கற்றலில் குறைபாடு உடைய குழந்தைகள் எத்திறனில் குறைந்து காணப்படுவர் – படித்தல்
469 கற்றலில் இனிமை என்ற முறைக்கு அச்சாணி குழந்தை
470 கற்றல் வரைபடத்தில் கற்றலின் வளர்ச்சி ஒரே விகிதத்தில் இருக்கிறது. இதன் பொருள் பூஜ்ய முன்னேற்றம்
471 கற்றல் வரைபடத்தில் கற்றல் வளைவின் தட்டையான பகுதிக்கு என்ன பொருள்? தேக்க நிலை
472 கற்றல் வகைகளில் பொருந்தாத ஒன்று மனப்பாடம் செய்து கற்றல்
473 கற்றல் செயல்முறையின் மிகச் சிறந்த விளக்கம் நடத்தை மாற்றம்
474 கற்றல் என்பது – அடைதல், திறன், அறிவு, மனப்பான்மை
475 கற்றல் இலக்கு என்பது கற்றபின் எழக்கூடிய விளைவு
476 கற்றல் – கற்பித்தல் நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு கல்வி உளவியல்
477 கற்ற மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டிலிருந்து பிற நாட்டிற்கு குடியேறுதல் மூளைச் சக்தி வீணாக்குதல்
478 கற்பித்தலின் முதல் படிநிலை திட்டமிடுதல்
479 கற்பித்தலின் போது ஆசிரியர் செய்ய வேண்டியது தொடர்புறுத்திக் கற்பித்தல்
480 கற்பித்தலில் கருத்துப்பட உருவாக்க முறையை விரிவாக்கியவர் – நோவக் மற்றும் கோவின்
481 கற்பித்தல் இயந்திரத்தளத்தின் முன்னோடி –  பி எப் ஸ்கின்னர்
482 கற்பனை பிம்பங்கள் அல்லது சாயல்களின் துணைக்கொண்டு திகழும் சிந்தனை – கற்பனை
483 கற்கும் பொருளுக்கு வளமாக அமைவது – இயற்கை பொருட்கள்
484 களக்கோட்பாடுக் கற்றல் கொள்கை –  குர்த் லெவின்
485 கவனவீச்சு அறிய உதவும் கருவி டாச்சிஸ்டாஸ் கோப்
486 கவன்வீச்சின் மறுபெயர் – புலன்காட்சி வீச்சு இதனை அளக்க டாசிஸ்டாஸ்கோப்
487 கவனம் அதிகம் சார்ந்திருப்பது ஆர்வம்
488 கவனத்தின் புறக்காரணிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு புதுமை
489 கவனத்தின் அகக்காரணி – மனோநிலை
490 கவனத்தின் அகக்காரணி மனநிலை
491 கவனத்திற்கு அடிப்படை ஆர்வம்
492 கவனத்திற்கான உண்மை காரணி? ஆர்வம்
493 கவன வீச்சின் மறுபெயர் புலன் காட்சி வீச்சு
494 கல்வியின் மையமாக செயல்படும் பகுதி வழிகாட்டல்
495 கல்வியின் முக்கிய நோக்கம் என்பது நடத்தை மாற்றம்
496 கல்வியின் புதிய உத்திகளை கண்டுபிடிப்பதை ஊக்குவித்து பரிசு அளிக்கும் நிறுவனம் – NCERT
497 கல்வியின் தற்போதைய அமைப்பு – குழந்தையை மையமாகக் கொண்டது
498 கல்வியின் அடிப்படை நோக்கம் முழுமையான ஆளுமை
499 கல்வியியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் எங்குள்ளது-  சென்னை சைதாப்பேட்டை
500 கல்விநிலையங்களில் மாணவர்கலின் நடத்தையைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு உதவும் மிக முக்கியமானப் பதிவேடு – திறன் பதிவேடு.
501 கல்விக்கான முக்கோண செயல்பாட்டைக் கூறியவர் –  ரெடன்
502 கல்வி வழிகாட்டல் பற்றிய வரையறைகள் கூறியவர்களுள் மிகச் சிறந்தவர் அனிரோ
503 கல்வி வரம்பான அறிவை வளர்க்கிறது – பெஞ்சமின் புளும்
504 கல்வி தேர்ச்சியில் பிற்பட்டோர் என்று கருதப்படும் மாணவர்? பிற மாணவரை விட குறைந்த மதிப்பெண் பெறுபவர்
505 கல்வி கற்பித்தலில் உபகரண நிலையினை அறிமுகப்படுத்தியவர் – ஸ்கின்னர்.
506 கல்வி என்பது – வெளிக் கொண்டது (to bring out)
507 கல்வி உளவியலின் பரப்பெல்லைகள் – மாணவர், கற்றல் அனுபவம், கற்றல் முறை, கற்ரல் சூழ்நிலை.
508 கல்வி உளவியலில் மிக முக்கியமாகக் கருதப்படுவது மாணவர்களின் மன இயல்புகளை அறிவது
509 கல்லூரிக் கல்வி கற்பவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் – பின் குமரப் பருவம்.
510 கல்கத்தா பல்கலைக் கழகக்குழு இவ்ர் தலைமையில் கூடியது – மைக்கேல் சேட்லர்
511 கருவுறுதலின்போது ஆணிடமிருந்து பெறப்படும் குரோமோசோம் Y
512 கருத்தியல் நிலை தோன்றுவது – 10 வயதுக்கு மேல்
513 கட்டுப்பாடற்ற இணைத்தறிச் சோதனை – யூங்
514 கட்டாய இலவசக்கல்வியை 6 – 14 வரை அனைவருக்கும் வழங்க பரிந்துரை செய்த குழு – சாப்ரு கமிட்டி
515 கட்டாய இலவசக் கல்வி வழங்கப்படுவது – 14 ஆண்டுகள் வரை
516 ஒழுக்கம் சார்ந்த சார்பு நோக்கத்தை அடைய தேவையான வயது – 11-12
517 ஒழுக்க வளர்ச்சியை பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் – மக்டூகல்
518 ஒழுக்க வளர்ச்சியை பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் பியாஜே
519 ஒழுக்க வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது – பற்றுகள்
520 ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தன்மைப் பெற்று மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படுவதற்குப் பெயர் – தனியாள் வேற்றுமை
521 ஒரே பாடத்தை நீண்ட நேரம் கற்பிக்கும் போது மாணவர்களுக்கு ஏற்படுவது வெறுப்பு
522 ஒரே நேரத்தில் இரு செயல்களில் கவனத்தை செலுத்துவது கவன அலைச்சல்
523 ஒருவனது உள்ளத்தில் உள்ளவற்றை தானே விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆராய்ந்து முடிவுக்கு வரும் முறை உற்றுநோக்கல் முறை
524 ஒருவன் புலன்காட்சி வழியே அறிந்த ஒன்றன் பிரதியாக இருப்பின் யாது? – மீள் ஆக்கக் கற்பனை.
525 ஒருவரின் மனநலத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் – நான்கு
526 ஒருவரின் ஆளுமைக் கோளாறுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைவது மனவெழுச்சி அதிர்வுகள்
527 ஒருவர் விழிப்புடன் இருக்க எந்த மனவெழுச்சி உதவுகின்றது. அச்சம்  
528 ஒருவர் புளிய மரத்தின் மீது பேய்கள் நடமாடுவது போன்று எண்ணுதல் – இல்பொருள் காட்சி
529 ஒருவர் நடத்தை பிறழ்ச்சிகள் ஏதுமின்றி, பிறரோடு இணைந்து போகும் தன்னிணக்கமே மன நலம் என்று கூறியவர் – மார்கன் கிங்
530 ஒரு மாணவன் பள்ளியில் பக்கத்து மாணவனின் புத்தகத்தை திருடுவது – பிரச்சினை நடத்தை.
531 ஒரு மாணவரது கவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் அகக் காரணி மாணவனது மனநிலை, உடல்நிலை
532 ஒரு மனிதனின் கவன அலைச்சல் 3 முதல் 25 விநாடிகள் வரை
533 ஒரு பொருளை வேறு பொருளாக உணர்தல் திரிபுக் காட்சி
534 ஒரு பொருளை தெளிவாக அறிய செய்யப்படும் முயற்சியே கவனம் எனக் கூறியவர் மக்டூகல்
535 ஒரு பொருளின் மீது தொடர்ந்து எத்தனை வினாடிகளுக்கு மேல் நம்மால் கவனம் செலுத்த முடியாது? 10
536 ஒரு நல்ல சமூக அமைப்புக்கான நுண்ணறிவின் பங்கைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக உதவும் முறை பரிசோதனை முறை
537 ஒரு நரி திராட்சைப் பழங்களை அடையாத போது “ச்சீ ச்சீ” இந்தப் பழம் புளிக்கும் என்று கூறுவது எத்தகைய தற்காப்பு நடத்தை? காரணம் காட்டல்
538 ஒரு தொடக்கப்பள்ளியில் ஒரு மாணவனுக்கு தேவையான நிலப்பரப்பு –  0.88 ச.மீ
539 ஒரு தாயின் இரு குழந்தைகளில் ஒருவன் நல்லவனாகவும், ஒருவன் தீயவனாகவும் இருப்பது வேற்றுமுறை விதி.
540 ஒரு தனிநபரின் முழுமையான நடத்தை தானே ஆளுமை என்று கூறியவர் – ஆல்பர்ட்
541 ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் தோல்வியை பெறுவது தேக்கம்
542 ஒரு குறிக்கோளை அடைய முடியாமல் தடுக்கப்படும் போது மனசிதைவு ஏற்படுகிறது என்று கூறியவர் – மார்கன் கிங்
543 ஒரு குழந்தையின் முதல் ஆசிரியர் பெற்றோர்
544 ஒரு குழந்தைகயின் முதல் ஆசிரியர் பெற்றோர்
545 ஒரு குழந்தை வரிசைத் தொடர் கிராமப்படி சிந்திக்கத் தொடங்கும் காலம் – 7-8 ஆண்டுகள்
546 ஒரு குழந்தை தான் கண்கூடாகப் பார்த்து, சிந்தித்து செயல்படும் நிலை அறிவு வளர்ச்சித் திறனாகும் என பியாஜே குறிப்பிடுகின்றார். இது அறிவு வளர்ச்சியின் எத்தனையாவது நிலை மூன்றாம் நிலை.
547 ஒரு குழந்தை தனது தேவையான பூர்த்தி செய்துகொள்ள அது வெளிப்படுத்தும் மன உணர்வு யாது? அழுகை 
548 ஒரு குழந்தை தனது உரிமைகளில் பிறரது குறுக்கீடு காணப்படும்போது         _____________  எழுகிறது. பொறாமை 
549 ஒரு கரு இரட்டையர்கள் ஒரே சூழலில் வளர்ந்தபோது, இவர்களிடையே நுண்ணறிவு ஈவு (r) r = 0.87
550 ஒரு கரு இரட்டையர் சோதனை நிகழ்ந்த இடம் எது?  – அயோவா
551 ஒரு கரு இரட்டையர் சோதனை நிகழ்ந்த இடம் எது அயோவா
552 ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு எவ்வளவு –  4 ஏக்கர்
553 ஒரு ஆசிரியர் மாணவரின் கூச்சத்தை போக்க என்ன செய்ய வேண்டும். மற்றவர்களால் விரும்ப்படும் சிறப்புகளை உணரச்செய்வதன் மூலம்
554 ஒர் குழந்தை தன் தாயை எத்தனை மாதங்களுக்கு பின்னர் அடையாளம் கண்டு சிரிக்கும் –   3 – 4 மாதங்கள்.
555 ஒர் இலக்கை அடைய முயலும் ஒருவனுக்கு அவ்விலக்கை அடைய முடியாதபடி அவனுக்கெதிரே சில தடைகள் குறுக்கிடுமானால் அது – பிரச்சனை
556 ஒர் ஆசிரியர் அதிகமாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டிய பருவம் எது – குழவிப் பருவம்.
557 ஒப்புடைமை விதி என்பது குழுவாக எண்ணுதல்
558 ஒப்பர் குழு என்பது சமவயது குழந்தைகள்
559 ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு – தார்ண்டைக்
560 ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு – தார்ண்டைக்
561 ஒத்த இயல்பு ஒத்தியல்பினை உருவாக்கும் என்ற கோட்பாட்டினை கூறியவர் கிரிகோர் மெண்டல்
562 ஒத்த இயல்பு ஒத்த இயல்பினை உருவாக்கும் எனக் கூறியவர் மெண்டல்
563 ஏன்?  ஏதற்கு? எப்படி? என்ற கேள்விகள் எந்தப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்றன – குழவிப் பருவம்.
564 ஏ எஸ் நீல் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட சம்மர்ஹில் பள்ளி எங்கு துவக்கப்பட்டது – இங்கிலாந்திலுள்ள வைஸ்டன்
565 எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருடைய நடத்தையை அறிந்துகொள்ள உதவும் முறை போட்டி முறை
566 எரிக்சனின் கூற்றுப்படி மனிதனின் சமூக கோட்பாடு எத்தனை நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது? 8 நிலை
567 எரிக்கன் சமூகவியல்பு வளர்ச்சிப் படிநிலைகள் – எட்டு.
568 எமிலி இவருடைய கற்பனைக்குழந்தை – ரூஸோ
569 எப்பிங்ஹாஸ் சோதனை எதனுடன் தொடர்புடையது – மறத்தல்
570 எந்தக் குழந்தைகள் 2-6 வயதுவரை தொடர்ந்து பேசுவது இல்லை – திக்கி பேசும் குழந்தைகள்.
571 எந்த குழந்தைகள் தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர் மற்ற குழந்தையோடு விளையாட மறுக்கப்படும் குழந்தை
572 எது மனப்பிறழ்வுகளுக்கு வழி வகுப்பதில்லை – அடக்கி வைத்தல்.
573 எட்டு வகையான கற்றல் பற்றிய “கற்றல் சூழல்கள்” என்ற நூலை எழுதியவர் ராபர்ட் .M. காக்னே
574 எட்கர்டேலின் அனுபவ வடிவம் – கூம்பு
575 ஊக்குமையின் வடிவமைப்பை தந்தவர்கள் டிசெக்கோ, கிராபோர்டு
576 உன்னையே நீ அறிவாய்’ எனக் கூறியவர் – சாக்ரடீஸ்
577 உன்னையே நீ அறிந்து கொள் என்று கூறியவர் சாக்ரடீஸ்
578 உற்றுநோக்கல் முறையின் முதற்படி – உற்று நோக்குதல்
579 உற்றுநோக்கலின் படிகள் – ஏழு
580 உற்றுநோக்கலின் இறுதிப்படி – நடத்தையைப் பொதுமைப் படுத்துதல்
581 உற்று நோக்கலின் படி – நான்கு
582 உளவியல் வகைகளை உருவாக்கியவர் ஸ்கின்னர்
583 உளவியல் பரிசோதனைக்கு விதிட்டவர் – இ.எச். வெபர்
584 உளவியல் பரிசோசனைகள் – வெபர் (E.H.Weber)
585 உளவியல் கற்காத ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது மாணவர்களின் கற்றலில் ஏற்படுவன பயம் மற்றும் வெறுப்பு, கழிவு, தேக்கம்
586 உளவியல் என்பது மனிதனின் நனவற்ற நிலையே எனக் கூறியவர் – சிக்மண்ட் பிராய்டு.
587 உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, மனித உறவு முறைகளைப் பற்றியப் படிப்பாகும் எனக் கூறியவர் குரோ, குரோ
588 உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, நடத்தையின் காரணங்கள், நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிப் படிப்பதாகும் எனக் கூறியவர் – மக்டூகல்
589 உளவியல் என்பது மனது பற்றியது என்று கூறியவர் கான்ட்
590 உளவியல் என்பது மன அறிவியல் அல்ல என்று கூறியவர் – வாட்சன்.
591 ”உளவியல் என்பது நனவு நிலை பற்றியது” இதனை வலியுறுத்தியவர் வாட்சன்
592 உளவியல் என்பது ஆன்மா பற்றியது அல்ல என்று கூறியவர் கான்ட்
593 உளவியல் என்பது – மனித நடத்தையை ஆராயும் அறிவியல்.
594 உளப்பகுப்புக் கோட்பாடு – சிக்மண்ட் பிராய்ட்
595 உளப்பகுப்பாய்வுக் கோட்பாட்டை விதிட்டவர் – பிராய்டு
596 உள் மதிப்பீட்டு முறைக்கு பொருத்தமில்லாதது – பரிசோதனை அட்டவணை
597 உள இயற்பியல் நூலினை எழுதியவர் – ஜி.டி. பிரான்சர்
598 உள இயற்பியல் (PSYCHOPHYSICS) – ஃபெச்சனர் (Gustav.T.Fechner)
599 உலக் கிராமம் என்ற கோட்பாட்டினைக் கூறியவர் –  மார்ஷல் மெக்ளுகன்
600 உயிரினங்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை –  பரிசோதனை முறை
601 உயர்வான தன் மதிப்பீட்டை குழந்கைளிடம் வளர்க்க  ஆசிரியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதிகமான பாராட்டுதலை வழங்க வேண்டும்,நன்றாக ஊக்குவிக்க வேண்டும்,எதிர்மறையான கருத்துக்களை தவிர்த்தல் வேண்டும்
602 உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் – முன் குமரப் பருவம்.
603 உயர் அறிவாண்மை குழந்தைகளிடம் காணப்படும் உயர்திறமைகள் – உயர் அறிவாண்மை, உயர் செயலாக்கம், உயர் ஆக்கத்திறன்.
604 உந்தக் குறைப்புக் கற்றல் கோட்பாடு – ஹல்
605 உடன்பாட்டு முறையில் வலுவூட்டும் தூண்டலை ஏற்படுத்துவது பரிசுப் பொருட்கள்
606 உடலால் செய்யும் செயல்கள் – நடத்தல், நீந்துதல்
607 உடலால் செய்யும் செயல்கள் நடத்தல், நீந்துதல்
608 உடலால் செய்யப்படும் செயல்கள் எது? – நீந்துதல்.
609 உடல் வளர்ச்சி வேகமாக நடைபெறும் பருவம் எது? குமரப்பருவம்
610 உடல் பெருக்கம் என்பது – உடலின் எடையும் உயரமும் அதிகரித்தல்.
611 உடல் செயல்பாடுகள் மற்றும் உளச் செயல்பாடுகள் இரண்டினையும் சீராகச் செயல்பட உதவும் முக்கிய நாளமில்லாச் சுரப்பி பிட்யூட்டரி சுரப்பி
612 உட்பார்வை மூலம் தீர்வு காணும்போது மனிதனுக்கு ஒரு திறமையும் சாதனை புரிந்த மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறது. Aha experience
613 உட்காட்சி வழிகற்றல் – கோஹ்லர். அவர் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்திய குரங்கின் பெயர் – சுல்தான்
614 உட்காட்சி வழிக் கற்றலை உருவாக்கியவர் கோஹலர்
615 உட்காட்சி மூலம் கற்றலை முதன் முதலில் விளக்கியவர் கோலர்
616 உட்காட்சி மூலம் கற்றலுக்கு கோஹ்லர் பயன்படுத்திய பிராணி மனித குரங்கு
617 உட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு – 1854
618 இன்றைய காலக் கட்டத்தில் நீ எத்தகைய கல்வியை மாணவருக்கு அளிக்க விரும்புவாய்? சூழ்நிலை மற்றும் நன்னெறிக் கல்வி
619 இவற்றுள் பொருத்தமான ஜோடியை கூறு ஸ்கின்னர் கற்றல் விதி
620 இரு காரணிக் கொள்கையை வகுத்தவர் – ஸ்பியர்மேன்
621 இரவுப்பள்ளிகள் யாருக்காக நடத்தப்படுகின்றன – முதியோர்
622 இரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு கீதாஞ்சலிக்கான நோபல் பரிசு எப்போது கிடைத்தது – 1913
623 இரத்தம் கருமையாகவும் ரத்த நாளம் அறுந்து நிற்காமல் வெளியேறினால் …….. போடவேண்டும் டீர்னிக் வெட்
624 இரண்டு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை நன்கு தூங்கிய குழந்தை, மற்றொன்று தூங்காத குழந்தை இவர்களின் கற்றலை ஒப்பிடுவதற்கு உதவும் முறை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்று நோக்கல் முறை
625 இரண்டாம் நிலை மனவெழுச்சிகள் கூச்சம்,தற்பெருமை,குழப்பம்
626 இயற்கை நமக்கு போதிக்கிறது என்று கூறியவர் – ரூஸோ
627 இயற்கை நமக்கு போதிக்கிறது என்று கூறியவர் – ரூஸோ
628 இயற்கை அரசு, இயற்கை மனிதன், இயற்கையான நாகரீகம் ரூஸோவின் தத்துவம்
629 இயல்பூக்கக் கொள்கை – வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் ஜேம்ஸ்
630 இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்த செயல் கற்றல்
631 இடைநிலைக் கல்விகுழு என்று அழைக்கப்படுவது – லட்சுமண முதலியார் குழு
632 ஆளுமையைத் தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் – இரண்டும்.
633 ஆளுமையை மதிப்புக் கொள்கையின் அடிப்படையில் விவரித்தவர் – ஸ்பராங்கர்
634 ஆளுமையை தோற்றுவிக்கும் காரணிகள் – உயிரியல் காரணிகள், சமூகவியல் காரணிகள், உளவியல் காரணிகள்
635 ஆளுமையை அளவிடும் மைத்தட சோதனையை உருவாக்கியவர் ரோசாக்
636 ஆளுமையை அளவிடும் பொருள் இணைத்தறி சோதனையை உருவாக்கியவர் ( Thematic Apperception Test – TAT) முர்ரே
637 ஆளுமையை அளவிடப் பயன்படும் மிகப் பொருத்தமான முறை சுயசரிதை
638 ஆளுமையை அளவிட உதவும் ஒரு புறவய முறை எது? தர அளவுகோல் முறை
639 ஆளுமையின் வகைகள் – இரண்டு
640 ஆளுமையின் உளப் பகுப்பாய்வு கொள்கையை வெளியிட்டவர் சிக்மண்ட் பிராய்ட்
641 ஆளுமைக் கூறுகளின் வகைப்பாட்டினை கூறியவர் – ஐஸென்க்
642 ஆளுமை ———யைக் குறிக்கும் – மன இயல்புகள்
643 ஆளுமை என்பது மனிதர்கள் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் என்ன செய்வார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே அறிய உதவுவது – கேட்டல்.
644 ஆளுமை என்பது ஒருவரது பண்புகளின் தனித்தன்மை வாய்ந்த அமைப்பு என்று கூறியவர் – கில்போர்டு
645 ஆலிபிரெட் பினே எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் – பிரான்ஸ்
646 ஆல்பிரட் பாண்டுரா எந்த கருத்தை வலியுறுத்துகின்றார் முன்மாதிரி (Role model)  
647 ஆரம்பக் கல்வி வயதினர் பின் குழந்தைப் பருவம்
648 ஆயத்த விதியைத் தோற்றுவித்தவர் – தார்ண்டைக்
649 ஆதாரக் கல்வியை எதன்மூலம் போதிக்க வேண்டும் என காந்திஜி கூறுகிறார் தாய்மொழி
650 ஆட்லர், யூங் யாருடைய சீடர்கள் – பிராய்டு
651 ஆசிரியர்களுக்கு ஒழுக்க நடைமுறை விதிகள் தேவை. ஏனெனில் மாணாக்கரிடம் சிறந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்
652 ஆசிரியர்களுக்கான மூன்று பணிகளாக பிளெசெட், டாசெட், மூவெட் ஆகியவற்றை நிர்ணயித்தவர் – எரஸ்மாஸ்
653 ஆசிரியர் வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? அன்பை வெளிப்படுத்தும் செயல்களை கற்றுத் தர வேண்டும்
654 ஆசிரியர் பணியின் வெற்றிக்கு பின்வருவனவற்றுள் எது மிகவும் துணைபுரியும் எனக் கருதுகிறீர்கள்? சமூக மதிப்பு, பொருளாதார மேன்மை பெறுதல்
655 ஆசிரியர் பணியில் கீழ்வரும் எப்பகுதியில் மிகுந்த அறிவு கிடைக்கும் எனக் கருதுகிறீர்கள்? கற்பிக்கும் பாடம் தொடர்பான நூல்கள் எழுதுதல்
656 ஆசிரியர் என்பவர் கருணையுடைவராய் ஊக்கமளிப்பவராய் இருத்தல் வேண்டும் எனச் சொன்னவர் – எரஸ்மஸ்
657 ஆசிரமப்பள்ளி எங்கு நிறுவப்பட்டது – பாண்டிச்சேரி
658 ஆசிரமப் பள்ளியை உருவாக்கி கல்வியில் புதுமை செய்தவர் – அரவிந்தர்
659 ஆசிரமப் பள்ளியை உருவாக்கி கல்வியில் புதுமை செய்தவர் – அரவிந்தர்
660 ஆக்சானைக் சுற்றிலும் மையலின் ஷீத் என்ன செய்கிறது? நரம்புத் துடிப்புகளின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது ,குறைக்கிறது
661 ஆக்கநிலையிறுத்தக் கோட்பாட்டின் முன்னோடி பாவ்லோவ்
662 ஆக்கதிறன் பற்றிய மின்னசோடா சோதனையின் (மொழி மற்றும் மொழியில்லாச் சோதனை) உருப்படிகள் எத்தனை 10
663 ஆக்கத்திறன் என்பது விரி சிந்தனை
664 ஆக்கச் சிந்தனையில் நான்காவது படி – சரி பார்த்தல்.
665 ஆக்கச் சிந்தனையில் எத்தனை படிகள் உள்ளதாக கிரகாம் வாலஸ் தெரிவித்தார் நான்கு
666 ஆக்கச் சிந்தனைக்கு ______ சிந்தனை அடிப்படையானது விரி
667 ஆக்கச் சிந்தனை வளர்த்தலில் ஒப்படைப்பு வினாக்கள் எதனை தூண்டக்கூடியவையாக இருக்க வேண்டும்? விரி சிந்தனை
668 ஆக்க நிலையுறுத்தம் பற்றிய சோதனையுடன் தொடர்புடையவர் ஸ்கின்னர்
669 ஆக்க நிலையுறுத்தத்திற்கு பாவ்லோ பயன்படுத்திய பிராணி நாய்
670 ஆக்க நிலையுத்தல் மூலம் கற்றலை உருவாக்கியது பால்லாவ்
671 அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வி UPE
672 அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் SSA
673 அனைத்துக் குழந்தைகளும் ____________எதிர்பார்கின்றனர் நிபந்தனையற்ற அரவணைப்பினை
674 அனைத்து மாந்தர்களையும் அவரவர் உடலமைப்புக் கேற்றவாறு குறிப்பிட்ட உயிரினங்களாக வரிசைப்படுத்தியவர் – ஷெல்ட்ன்
675 அனிச்சைச் செயல்கள் நிறைந்த பருவம் – தொட்டுணரும் பருவம்.
676 அனிச்சைச் செயல்கள் அதிகம் நிறைந்த பருவம் என பியாஜே இப்பருவத்தை குறிப்பிடுகிறார் தொட்டு உணரும் பருவம்
677 அனிச்சை செயல் எந்த வயது வரை நடைபெறும் – பிறப்பு முதல் 18 மாதங்கள் வரை.
678 அறிவொளி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு –  1990
679 அறிவுரை பகர்தலின் மையமாக செயல்படும் பகுதி நேர்காணல்
680 அறிவுரை பகர்தல் வகைகளில் எவ்வகை அறிவுரை பகர்தலில் அறிவுரை வழங்குபவர் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார் – சாதாரண அறிவுரை பகர்தல்
681 அறிவுப்புல வரைப்படம் எனும் கருத்தைக் கூறியவர்-  டோல்மன்
682 அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுறை அல்லாதது மனப்பாடம் செய்வித்தல்
683 அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுறை அல்லாதது – செய்து கற்றல்
684 அறிவு வளர்ச்சியின் நான்காம் நிலை 12 வயதிற்கு மேல் எனப்படும் முறையான செயல் நிலையானது கூறியவர் பியாஜே
685 அறிவு வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக இருப்பது – மரபு + சூழ்நிலை
686 அறிவு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக உள்ளவை சமூகம், வானொலி, தொலைக்காட்சி, ஆசிரியர்
687 அறிவாற்றலின் திறவு வாயில்கள் எனப்படுவன – ஐம்புலன்கள்
688 அறிவாண்மை ஈவு சொல்லை முதன்முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் –  டெர்மன்
689 அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சிந்தனை
690 அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கோட்பாடு (Congnitive Development) பியாஜே Jean Piaget,  புரூணர் Jerome S.Bruner.
691 அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கொள்கையை உருவாக்கியவர் – பியாஜே
692 அவாவு நிலை அல்லது விருப்ப அளவு – டெம்போ (Dembo)
693 அவாவு நிலை அல்லது விருப்ப அளவு – டெம்போ
694 அதிக பாதுகாப்புணர்வைப் பெற இயலாத குழந்தைகள் ____________ விரும்புகின்றன. தனிமையை
695 அதிக குழந்தைகள் உள்ள குடும்பதில் பிறந்த குழந்தைக்கு எந்த உணர்வு அதிகம்? பொறாமை,போட்டி,இரக்கம்
696 அண்டம் (சினை முட்டை) விந்தணுவைப் போன்று எத்தனை மடங்கு பெரியது – 8500 மடங்கு.
697 அடைவூக்கம் டேவிட் மெக்லிலெண்ட்
698 அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை – G.W.ஆல்போர்ட்  , R.B.காட்டல்
699 அடிப்படை மனவெழுச்சி சினம்
700 அடிப்படை உளத்திறன்கள் கோட்பாடு என்ற நுண்ணறிவுக் கோட்பாட்டினைக் உருவாக்கியவர் எல். தர்ஸ்டன்.
701 அடவூக்கம் – டேவிட் மெக்லிலெண்ட்
702 அடலசன்ஸ் எனப்படும் சொல் எந்தமொழிச் சொல் – இலத்தீன் மொழிச் சொல்
703 அச்சீவிங் சொசைட்டி என்ற நூலின் ஆசிரியர் – மெக்லிலெண்டு
704 அச்சத்தை நீக்க என்ன செய்யவேண்டும் திறமையை வளர்க்க வேண்டும்,தன்னம்பிக்கையை வளர்க்க ,வேண்டும்,காப்புணர்ச்சியை வளர்க்க வேண்டும் 
705 அகமுகன், புறமுகன் ஆகியோரது இயல்புகளை விளக்கியவர் யுங்
706 அகநோக்கு முறையின் மூலம் தங்களது நடத்தையினை அளந்தறிய முடியாதவர்கள் மாணவர்கள், மனநிலை குன்றியவர்கள், நெறிபிறழ் நடத்தையுள்ளவர்கள்
707 அகநோக்கு முறையின் ஆய்வுக்களம் என்பது உள்ளம்.
708 அகநோக்கு முறையானது – அகவய தன்மை கொண்டது.
709 அக நோக்கி முறை என்பது – மனிதனின் சொந்த அனுபவங்களின் சுய வெளிப்பாடு.
710 Wechsler’s Adult Intelligence Scale WAIS
711 VIBGYORஎன்பது ……………. என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நினைவு சூத்திரங்கள்
712 University Grant commission (1945) – Based on Sergeant report 1944) Higher Education Commission (1948 – 49) UGC
713 University Education Commission. Radhakrishnan
714 Two factor intelligence g x s Spearman
715 Triarchic theory, culture Sternberg
716 Trial & Error, 3 Laws, Cat, Puzzle Box, Multifactor Theory CAVD – intelligence measure. Thorndike   
717 The technology of Teaching என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ஸ்கின்னர்
718 The School of Tomarrow என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ஜான் டூயி
719 TEASPR Values Spranger
720 Teaching Machine. Sydney L.Pressry 
721 TAT (1935) 20 Card for M& 20 For F , 10 is Common  one Black card Total 30 Morgan & Murray
722 SUPW என்ற கருத்தினை வலியுறுத்தியவர் – ஈஸ்வரராய் பட்டேல்
723 Structure of intellect 150 (5x5x6), content, operation, products J.P.Guilford   
724 SS யுனிவர்ஸ் கப்பலில் அமெரிக்க நாட்டின் எத்தனை மாணவர்கள் சென்னை வந்தனர் –  461
725 Social Contract என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ரூஸோ
726 Sign gestalt theory – Variables  Tolman
727 School and Society ஆசிரியர் – ஜான்டூயி
728 Sarva shiksha Abhiyan ( Anaivarukkam kalvi Thittam) (86 Amendment) 6 – 14 yrs SSA
729 Russian, 1904 (Nobel) ,  Classical conditioning, dog, extinction Spontaneous recovery, Saliva. Pavlov
730 RMSA என்பது – மத்திய இடைநிலை கல்வி இயக்கம்
731 Right to Education RTE
732 Rehabilitation Council of India RCI
733 realism John Amos Comenius 
734 Psycho analysis, Id, ego, Superego, conscious, Unconscious,    Sub conscious,  oral, Anal, Dream Analysis, Free association, Catharsis, Libido, Dream Sigmund Freud
735 PSI – Personalized System of Instruction, Keller Plan Keller
736 Progressive School, Summer Hill School, Personal Freedom For Children England. (1921). A.S. Neill  
737 Pragmatism – Value J.R. Ross   
738 Pragmatism – Reconstruction in philosophy (book), Reflective thinking concept John Dewey
739 Philosophy of Marriage (book) Erasmas
740 Philosophy is a science which discovers the real nature of supernatural things – numeric approach. Aristotle (384-322 BC)
741 Philosophy – Republic (book) Plato ( 428-348 BC )
742 Personal Conduct Programme PCP
743 Operation Enlightment என்பது என்ன –  அறிவொளி இயக்கம்
744 Operant Conditioning, Programmed Learning, Rat, Skinner Box,  Reinforcement,  Punishment B.F. Skinner 
745 Open School system – Aug 1974 OSS
746 Nature, Findout Truth & making truth, Geethanjali (Novel) Santhiniketan Tagore 
747 Naturalism, Freedom, Emile(Novel), negative education  Booksà The progress of Arts & Science, Social contact Rousseau
748 National Open School (CBSE) 1989 NOS
749 National institute of Educational planning & Administration NIEPA
750 National Council of Tr. Education (1999) (Part meat act 73) NCTE
751 National Accreditations and Assessment council NAAC
752 NAPE என்பது என்ன?  தேசிய வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம்  1978
753 Nalanda Open University 1987 NOU
754 Multiple intelligence,8, Howard  Gardner
755 Multi sensory principle, Book à Social Statics & Essay on Education Herbert Spencer
756 Motivation, Need, Self actualization Maslow
757 Mobile School. 1996 Armoud Raskin  
758 Mental Phenomena, think of Universe Berkeley
759 memory, forgetting curve, sentence completion Test  Ebbinhaus
760 Learning is possible only through sensory experience John Locke 
761 Learning by insight, chimpanzee, Sultan Gestalt, Wholeness Kohler
762 L.O.E என்பது –  வாழ்க்கை மையக் கல்வி
763 Karma Yoga, Prinicple of Self Experience, Sensory Approach, and Senses are the Gateway of Knowledge. Aurobindo Ghosh 
764 Karl Marx Marxism
765 IQ     MA/ CA x 100 William stern
766 Intro-Extro, psychotism & Neurotism, type cum trait approach Eysenck
767 Integrated multimedia Instructional Strategy Television Channel 24 hr. – G 1/an Darshan Radio – 40 FM G1/an Bvani IGNOU – IMIS
768 Inkblot test (1921) , 10 Cards ( 2 Colour shady cards) Rorschach
769 Individual psychology, power seeking, Fictional Functionalism Albred Adler
770 Indira Gandhi National Open University (1985) IGNOU
771 Indian Technical Institute ITI
772 Indian Institute of Technology IIT
773 India Institute of Management IIM
774 inclusive and systematic view of Universe Henderson
775 IGNOU ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு- 1985
776 Humanistic Psychology, Counselling, Level of aspiration, self Theory Carl Roger  
777 hierarchical lg. eight Gagne
778 Group factor theory, 7 factor L. Thorstone 
779 Germany – Education of Man (Book),  Kinder Garden (1843) Mother’s play and Nursery Rhymes. Froebel 
780 Freedom in lg situation J. Krishnamoorthy 
781 Freedom and Culture என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ஜான் டூயி
782 First professor of Psychology Cattell 
783 Field theory , Life space, Topology , Vector, Valence Kurt Lewin
784 Father of  Modern cognitive Psychology – Book –Cognitive Psychology(1967) Ulric Neisser
785 Father of  Contemporary positive psychology Martin Seligman
786 Father of structuralism Edward Titchner
787 Father of Sociology Augustus Comte   
788 Father of social Psychology Kurt Lewin      
789 Father of Psycho-analysis, interpretation of Dreams-Books Sigmund Freud
790 Father of Personality Psychology Gordon Allport
791 Father of Operant  Conditioning and Shaping behaviour B.F.Skinner
792 Father of Motivation Abraham Maslow
793 Father of Modern Educational Psychology, Trial and Error Edward Thorndike
794 Father of Memory-Book- Memory Herman Ebbinhaus
795 Father of intelligence, Unitary Theory, French, General Factor Albred Binet 
796 Father of Intelligence Albert Binet
797 Father of Humanistic Psychology and Counselling Psychology Carl Rogers
798 Father of Gestalt Psychology Max Wertheimer
799 Father of experimental and modern psychology – First laboratory  Germany –Leipeiz University Wilhelm Wundt
800 father of Existentialism Jean Paul Satre  
801 Father of Educational Sociology George Payne       
802 Father of Clinical Psychology- First journal 1907- The Psychological clinic Lightner Witmer           
803 Father of Classical Conditioning Ivan Pavlov    
804 Father of child and developmental Psychology Jean Piaget
805 Father of Behaviourism J.B.Watson    
806 Father of attachment theory John Bowlby
807 Father of Applied Psychology Hugo Munsterberg
808 Father of Analytical Psychology Carl Jung       
809 Father of American Psychology William James
810 Father Behaviorism Little Albert J.B. Watson
811 Education is a natural, harmonious and progressive, Development of man’s innate powers, Father Educational, Psychology, Principle of development to power – Aunshaung means Method of teaching à learning own pace Pestalozzi
812 Education for a Better Social Order என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ரஸ்ஸல் ரஸ்ஸல்
813 Dualism Theory Descartes 
814 Drive reduction, habit formation & Reaction Potential Drive, Need Hull
815 District primary Education Programme (1993 April) DPEP
816 District Institute of Education and Training DIET
817 District Institute of Education and Training DIET
818 Distance Education council DEC
819 Discovery of the Child என்ற நூலின் ஆசிரியர் – மாண்டிசோரி
820 Directorate of Teacher Education Research & Training DTERT
821 Dialectic method Socretes
822 Democracy and Education என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ஜான் டூயி
823 Delhi University (1962) first Distance Education DU
824 Definition personality Allport
825 De – Schooling   1971 – De schooling society, Vienna, Austria Ivan illich             
826 Cone of Experience Edgar Dales         
827 Cognitive development, Father of Child Psychology, Schema, Assimilation, Accomodation.   4 Stages Piaget 
828 Cluster Resource centre CRC
829 Central Council of Unani Medicine CCUM
830 Central Council of Indian Medicine CCIM
831 Central Board of secondary Education CBSE
832 Book – Principle of Mathematics, An introduction to Mathematical Philisophy. Nobel Prize Literature (1950), Psychological reformist Bertrand Russel  
833 Body, Mind & Spirit, Basic Education, Non-violence, Satyagraha Mahatma
834 Block Resource centre BRC
835 Arche Type – anima, animas, shadow, self, Hero, conscious personal – collective, Analytical Psychology, word Association Test Jung
836 All Indian council of secondary Education (1955) IACSE
837 All India Council of Technical Education AICTE
838 against Rousseau, self is more important à Nature + mind Kant    
839 ADOLESENCE என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் அடிப்படைப் பொருள் என்ன வளருதல்
840 8 Type, psycho – social development Erickson
841 7 முதல் 12 வயது வரை உள்ள பருவம் பிள்ளைப் பருவம்
842 5 முதல் 12 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் நரம்பு மண்டலம் வளர்ச்சியடைகிறது 90%
843 4 category trait personality common trait, unique, surface, source Raymond B. Cattell
844 3 முதல் 6 வயது வரையுள்ள பருவம் இளங்குழந்தைப் பருவம்
845 1982ல் எம் ஜி இராமச்சந்திரன் கொண்டு வந்த முக்கியத் திட்டம் – முதலமைச்சர் சத்துணவுத் திட்டம்
846 1964-66,  Commission Kothari    
847 14 வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்பக்கல்வி அடிப்படை உரிமை என்பது இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பிரிவு –  பிரிவு 21 -ஏ
848 12 முதல் 18 வயது வரை உள்ள பருவம் குமரப் பருவம்
849 ………..என அறியப்படுவது – ஒரு தனிநபர் கல்வியை அனுசரிப்பதில் பணம், ஜாதி, கொள்கை, நிறம் அல்லது பாலின வேறுபாடு ஆகியவை குறுக்கீடாக அமையக்கூடாது. கல்வி வாய்ப்பில் சமத்துவம்
850 ……… என்பது இதனைப் பற்றிய படிப்பாகும் – தனிமனிதருக்கு தானாக மனதில் எழுகின்ற மனசாட்சியற்ற அனுபவம் தற்சோதனை
851 ”எரியும் விளக்கே மற்றொரு விளக்கை எரிய உதவும் “ –  தாகூர்
852 “வகுப்பறை பணியறை போல் இருக்க வேண்டும்” கூறியவர் –  ஜான்டூயி
853 “மேம்பட்ட சமூக ஒழுங்கு முறைக்கான கல்வி” என்னும் புத்தகத்தை எழுதியவர் பெட்ரண்டு ரஸ்ஸல்
854 “முடிந்தால் முடியாதது எதுவுமில்லை” இந்தக் கூற்று குறிப்பிடும் கற்றல் விதி பயிற்சி விதி
855 “மனித மனம் முப்பரிமாணங்களில் செயல்பட்டு உளத் திறன்களை வெளிப்படுத்துகிறது” என்றவர் கில்போர்டு
856 “தொடக்கக் கல்வி ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாகும்” கூறியவர் –  பேராசிரியர் அமர்த்தியா சென்
857 “கூட்டாளி குழுப்பருவம்” எனப்படும் பருவம் குமரப் பருவம்
858 “குடிமக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் அரசனைப் போல பலதிறப்பட்ட செயல்களை பின்நின்று இயக்கும் ஒரே பொதுத்திறன் நுண்ணறிவாகும்” – என்பது ஒற்றைக் காரணி கோட்பாடு
859 “ஒரு குதிரையை நீர் நிலைகளுக்கருகே கொண்டு சென்றாலும் நம்மால் அக் குதிரையை நீரைப் பருக வலுக்கட்டாயம் செய்ய இயலாது” இந்தக் கூற்று குறிப்பிடும் கற்றல் விதி ஆயத்த விதி
860 “என்னிடம் உடல் நலமுள்ள சில குழந்தைகளை ஒப்படையுங்கள். அவர்களை எப்படி வளர்க்கச் சொல்கீறீர்களோ அப்படியே வளர்க்கிறேன்” என சூளுரைத்தவர் வாட்சன்
861 “இந்தியாவில் இந்தியக் கல்வி இல்லை” கூறியவர் –  டாக்டர் டி வெங்கிடசுப்பிரமணியம்
862 “அறிவு என்பது மரபு வழியைச் சார்ந்தது’’ என்று சொன்னவர் எர்க்ஸ்
863 “Adul Learning”  என்ற நூலை எழுதியவர் –   டாக்டர் ஆர் ஜெயகோபால்
864 ________ பருவம் மன அழுத்தமும், பிரச்சினைகளும் நிறைந்த பருவம் குமரப் பருவம்
865 .சமுதாயப்பள்ளிகள் என்பது என்ன. இவை எங்குள்ளது – கல்வியும் சமுதாயச்செயல்களும் ஒருசேர நடக்கும் இடங்கள். அமெரிக்கா, கனடா
866 “போரும் அமைதியும்” என்ற நூலை எழுதியவர் –  டால்ஸ்டாய்
867 “நாளைய பள்ளிகள்”  என்ற நூலை எழுதியவர் –  ஜான்டூயி
868 “குருவின் காலடியில்”  என்ற நூலை எழுதியவர் –   ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி
869 “Gifted” என்ற சொல்லை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர்-  விப்பிள்
870 ” A Journal of Father” என்ற நூலை எழுதியவர் –  பெஸ்டாலஜி
871 ஜான் டூயி எந்த நாட்டினை சேர்ந்தவர் – அமெரிக்கா
872 வெக்ஸ்லர் நுண்ணறிவு அளவுகோலில்(WAIS) செயற்சோதனைகள் (PERFORMANCE TEST) – 5
873 விஸ்வபாரதி என்பது ஒரு – பல்கலைக்கழகம்
874 வார்தா கல்வியைக் கொண்டு வந்தவர் – காந்தியடிகள்
875 வளர்ச்சிநிலை எந்த வயதில் ஒரு திரளாக உடல் பெருகுகிறது – 6வது வயதில்
876 வளர்ச்சி நிலையில் மிக முக்கியமான பருவம் …………..ஏனெனில் மனக்குமறலும் கொந்தளிப்பும் நிறைந்த பருவம். குமரப் பருவம்.
877 ரோர்ஷாக் மைத்தடச் சோதனை எந்த ஆளுமை அளவிடும் – புறத்தேற்று நுண்முறை
878 ரூசோ எந்த நூற்றாண்டில் தலைசிறந்த கல்வியாளர் – 18
879 மைத்தடம் சோதனையைப் பயன்படுத்தி அறிவது – ஆளுமையை
880 மூடர்கள் – நுண்ணறிவு ஈவு 20-50
881 முன்பருவ கல்வி வயது என்பது – 3 – 5 வயது.
882 முதல் தேசியக் கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு – 1968
883 மாஸ்லோவின் படிநிலைத் தேவைகளை மாற்றியமைத்தவர் ரூட்
884 மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நிகழும் வளர்ச்சிக்கும் நடத்தைக்கும் காரணமாக அமைவது – சூழ்நிலை.
885 மனிதனின் சாராசரி கவன வீச்சு 4 – 6
886 மனித வாழ்க்கையின் காலகட்டத்தின் முதல் வளர்ச்சிசார் பருவம் – குழவிப் பருவம்.
887 மனித நேய உளவியலை அறிமுகப்படுத்தியவர் – கார்ல் ரோஜர்ஸ்
888 மனித ஆளுமையை உருவாக்குவது – மரபு மற்றும் சூழ்நிலைக்காரணிகள்
889 மத்திய இடைநிலை கல்வி இயக்கம் RMSA
890 மக்டூகலுடன் தொடர்புடையது – இயல்பூக்க கொள்கை
891 பொருள் புரியாமல் கற்பது என்பது மறதியை உண்டாக்கும்
892 பொதுவாக ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தையை விட சற்று உயரமாகவும், கனமாகவும் இருக்கும். இது எந்த பருவத்தில் – பிள்ளைப் பருவம்
893 பெளத்த சமண மடங்களுக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலம் – பள்ளிச்சந்தம்
894 பிறக்கும் பொழுது குழந்தையின் சராசரி எடை – 3.0 கிலோ
895 பள்ளியை விடுதல் என்ற கருத்த்னை முன்மொழிந்தவர் – இவான் இலிச்
896 பள்ளியும் குழந்தையும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் – டூயி
897 பள்ளிகள் இணைப்புத் திட்டத்தை பர்ந்துரைத்த குழு – கோத்தாரி குழு
898 பள்ளிக்கு கடிதங்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் – கிருஷ்ணமூர்த்தி
899 பகற்கனவு என்பது ஒருவகை – தற்காப்பு நடத்தை
900 நுண்ணறிவு பற்றிய பல்காரணி கோட்பாட்டை தந்தவர் தார்ண்டைக்
901 நுண்ணறிவு பற்றிய குழுக் காரணி கோட்பாட்டை (காரணி பகுப்பு கோட்பாடு (அ) உளத்திறன் கோட்பாடு)தந்தவர் தர்ஸ்டன்
902 நுண்ணறிவு பற்றிய ஒற்றைக் காரணி கோட்பாட்டை (முடியரசு கொள்கை) தந்தவர் ஆல்பிரட் பீனே
903 நுண்ணறிவு பற்றிய இரட்டைக் காரணி கோட்பாட்டை தந்தவர் ஸ்பியர் மென்
904 நாளைய பள்ளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் – டூயி
905 நடமாடும் பள்ளி எனும் கருத்தினைக் கூறிவர் – மெக்டொனால்ட்
906 திடீரென கேட்கும் ஒலி மாணவனது கவனத்தில் நீண்ட நேரம் பிடிக்கும்
907 தார்ண்டைக்கின் விதிகள் – பயிற்சி விதி,விளைவு விதி, தயார்நிலை விதி அல்லது ஆயத்த விதி
908 தனிமனித வேறுபாட்டின் முக்கிய காரணிகள் – மரபு, சூழ்நிலைகள்.
909 தன் தவறை மறைத்து பிறர் மீது பழி போடுதல் என்பது புறத்தெறிதல்
910 டிட்ச்னரின் வடிவமைப்புக்கோட்பாட்டின் படி மனம் அறிவுசார் இயக்கமுடையது
911 சைனெக்டிக் என்ற படைப்பாற்றலை வளர்க்கும் கற்பித்தல் முறையை வகுத்தவர் – ஜே ஜே கார்டன்
912 சைனிக் பள்ளி இங்கு அமைந்துள்ளது – அமராவதி நகர்.
913 சிறந்த, சிக்கனமான கற்றலுக்கு அடிப்படைகளுள் முதலிடம்பெறுவது கவர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும்
914 சாப்ரு குழு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு – 1934
915 சாந்தி நிகேதன் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு – 1901
916 சாந்தி நிகேதன் என்பது – ஆசிரமப்பள்ளி
917 சமூக ஒப்பந்தம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் – ரூசோ
918 சம்மர்ஹில் பள்ளியை நிறுவியவர் – ஏ.எஸ் . நீல்
919 கோவில்களுக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலம் – தேவபோகம் அல்லது தேவதானம்
920 குழுக்காரணி கொள்கைகளை அளித்தவர் – தர்ஸ்டன்
921 குழந்தைகளின் நலனை பாதுகாக்கும் நிறுவனம் – UNICEF
922 குமரப் பருவம் சிக்கலான அமைதியற்ற பருவம் எனக் குறிப்பிட்டவர் – ஸ்டான்லி ஹால்
923 குடேர் முன்னுரிமைப் பதிவு ஒரு மனிதனுடைய – தொழில் ஆர்வத்தினை ஆராயும்
924 கல்வி உளவியலின் தந்தை என போற்றப்பட்டவர் பெஸ்டாலஜி
925 கருவிசார் (அ) செயல்பாடு ஆக்காநிலையிறுத்தக் கற்றல் – ஸ்கின்னர் (B.F.Skinner)
926 ஒரே நேரத்தில் இரு செயல்களில் கவனத்தை செலுத்துவது கவன அலைச்சல்
927 ஒரு மாணவரது கவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் அகக் காரணி மாணவனது மனநிலை, உடல்நிலை
928 ஒரு மனிதனின் கவன அலைச்சல் 3 முதல் 25 விநாடிகள் வரை
929 எந்த வயதில் ஒர் குழந்தையானது பாட்டி மற்றும் அம்மா இவர்களிடையே வேறுபாடு காண்கிறது – 12வது மாதத்தில்.
930 உளவுப்பகுப்பு கோட்பாட்டினை கொண்டுவந்தவர் – பிராய்ட்
931 உளவியலில் லோகஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் – அறிவியல்
932 உடல் உறுப்புகள் தாமகவே வளர்ந்து பக்குவமடைவதற்கு என்ன பெயர் – முதிர்ச்சி.
933 இசை நாட்டச் சோதனையுடன் தொடர்புடையவர் – ஸீஷோர்
934 ஆளுமை எனும் சொல்லில் (PERSONA) என்பது – நடிகரால் அணியப்பட்ட முகமூடி
935 ஆசுபல் என்ற உளவியல் அறிஞர் தொடர்புடையது – மறத்தல் கோட்பாடு
936 PERSONALITY என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது – லத்தின்
937 “என்னிடம் உடல் நலமுள்ள சில குழந்தைகளை ஒப்படையுங்கள். அவர்களை எப்படி வளர்க்கச் சொல்கீறீர்களோ அப்படியே வளர்க்கிறேன்” என சூளுரைத்தவர் வாட்சன்
938 வெகுநாட்கள் வரை நமது மனச்சுவட்டில் இருப்பவை – பல்புலன் வழிக்கற்றவை
939 ரோசாக்கின் மைத்தட சோதனையில் உள்ளடங்கியுள்ளது 10 அட்டைகள்
940 ஆக்கத் திறன் மதிப்பீட்டிற்கு உதவும் 3 வகையான சோதனைகளை உருவாக்கியவர் – கில்பர்ட்
941 மின்ன சோடா சோதனையில் அடங்கியவை –  7 மொழிச் சோதனை உருப்படிகள் மற்றும் 3 படச் சோதனை உருப்படிகள்.
942 புதியவனவற்றைக் கண்டு பிடிப்பதற்கான ஆக்கச் சிந்தனையில் நான்கு படிகள் இருப்பதாக கூறியவர் – கிரகாம் வாலஸ். 
943 பொய்ப் பேசுதல் என்பது  –  பிரச்சனை நடத்தை
944 ஆங்கிலத்தில் நடத்தையென்பதினை குறிக்கும் குறிப்பெழுத்துகள் –  S –> R
945 சி.எஸ். மையர்ஸ் வலியுறுத்துவது – நளமுறை உளவியல்
946 கற்பித்தல் சிக்கலை குறைத்து, கற்பித்தல் நிலையினை சுருக்குவது – நுண்நிலைக் கற்பித்தல்
947 மனித வளர்ச்சி = மரபு நிலை x சூழ்நிலை
948 தூண்டலுக்கும் துலங்கலுக்கும் இடையே காணப்படும் இடைவெளி  0,03 விநாடி
949 பரம்பரையாக வரும் மரபு நிலை – உயிரியல் மரபு நிலை
950 செயல் தொடர் ஆராய்ச்சியினை முதன் முதலில் வலியுறுத்தியவர் – ஸ்டீபன் எம். கோரி
951 அக நோக்கு முறையைப் பற்றி விவரித்தவர் – இ.பி. டிட்சனர்
952 சிக்கல் தீர்வு முறையை சோதனையை அறிமுகப்படுத்தியவர் – ஆஸ்போர்ன்.
953 புதுமைப்பயன் சோதனையை அறிமுகப்படுத்தியவர் – மால்ட்ஸ் மேன்
954 புதுமையான தனித்தன்மையுள்ளவற்றை புனையும் திறன் – ஆக்கத்திறன்.
955 ஆக்கத்திறனும், நுண்ணறிவும் வெவ்வேறான பண்புகள் என்று கூறியவர் – டரான்சு
956 மாணவனின் சிந்தனை வினாவிற்கான சரியான விடைகளைத் தேடி குவிந்து செல்லும் முறை குவிச்சிந்தனை முறை
957 தார்ஸ்டன் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு – ஏழு வகைப்படும்.
958 நாம் கவனம் செலுத்தும் பொருளினின்றும் நம் கவனத்தை வேறு பக்கம் இழுத்து இடையூறு செய்பவை ….ஆகும். கவனச் சிதைவு
959 நம் நினைவில் என்றும் தங்கும் வகையில், லாரிகளின் பின்புறத்தில் பொதுவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் ‘ஒலி எழுப்புக’ என்பதற்கு பதில்…?   –   ஒலி எனக்கு (Sound to me)
960 நமது மன வாழ்க்கையுடன் எப்போதும் இணைந்து காணப்படுகிறது. கவனித்தல்
961 ஒருவனுடைய கற்கும்திறன் உடல் உடல் வளர்ச்சிகள் ஒட்டியே அமைகிறது.
962 வளர்ச்சியினைக் குறிக்கும் நடத்தைகளும் செயல்களும் வளர்ச்சிசார் செயல்கள் …..என்பவரால் வர்ணிக்கப்பட்டது. ஹெலிகாப்டர்
963 கவன மாற்றம் என்பது தொடர்ந்து ஒரு பொருளின் மீது …விநாடிகளுக்கு மேல் நாம் கவனம் செலுத்த முடியாது. 10 
964 சில சமயங்களில் நமது கவனத்தைக் கவரும் பொருள்களின் தன்மைகளை- பொருள்கள் காரணிகள்.
965 பிராட்பென்ட் என்பவரது கோட்பாடு – தற்காலச் செய்திக் கோட்பாடுகள்.
966 பொதுக் காரணியை தீர்மானிப்பது – மரபு
967 நுண்ணறிவுக் கோட்பாடுகள் – மூன்று வகைப்படும்.
968 நுண்ணறிவினை மூன்று வகையாக பிரித்தவர் – தார்ன்டைக்
969 நுண்ணறிவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் – ஆல்பிரட் பினே.
970 ஒருவரின் நுண்ணறிவு ஈவை பொதுத் திறன் மதிப்பினைக் கொண்டு அளவிட முடியும் என்று கூறியவர் – ஆல்பிரட் பினே.
971 ஒருவனது உள்ளத்திலுள்ளவற்றை அவன் விருப்பு, வெறுப்பின்றி ஆராய்ந்து விவரித்தாலும், அவ்வாறு விவரிக்கப்பட்டவற்றைப் பகுத்தாய்ந்து வகைப்படுத்தலும் அகநோக்கு முறையாகும் என்று கூறியவர் – வண்ட்டு
972 மனிதர்கள் மேற்கொள்ளும் தற்காப்பு நடத்தைகள் –  60
973 டாரன்சு கூறிய ஆக்கத் திறன் பண்புகள் –  5
974 ஆக்கத் திறன் அடிப்படையில் சிக்கல் தீர்க்கும் முறையில் ஆஸ்போர்ஸ் உருவாக்கிய படிகள் –  5
975 மெதுவாக கற்போரின் நுண்ணறிவு ஈவு –  70 முதல் 90
976 ஒரு கரு இரட்டையர்கள் ஒரே சூழலில் வளர்ந்தால் அவர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு – 87
977 கற்பதற்கான 5 படிகளை அறிமுகப்படுத்தியவர் – ஹெட்பார்டு
978 தனியாள் நுண்ணறிவு சோதனை மூலம் மீத்திறன் உடைய மாணாக்கர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு –  140
979 டெர்மன் தனது சோதனைக்கு மீத் திறன் உடைய மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை –  1508
980 டெர்மன் நுண்ணறிவு சோதனை மூலம் மீத் திறன் உடைய மாணாக்கர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு –  140
981 உயர் அறிவாண்மை உள்ள குழந்தைகள் தங்களிடம் உள்ள 3 உயர் திறமைகள் மூலம் தங்களுக்கும், சமுதாயத்திற்கும் பயனுள்ள செயல்களை செய்கின்றனர் என்று கூறியவர் – தென்சாலி
982 குற்றம் புரியும் பண்பும், பாரம்பரியம் என்ற ஆய்வு செய்த உளவியல் வல்லுநர் – கார்ல்பியர்சன்
983 புலன் இயக்கப்பருவம் என்பது –  0-2 ஆண்டுகள்.
984 நுண்ணறிவு என்பது தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியடையும் ஓர் ஆற்றல் என்று கூறியவர் – பீனே.
985 ஏபிஎல் என்பது – செயல் வழிக்கற்றல்
986 குழந்தைகளின் உள மருத்துவ விடுதி முதன் முதலில் நிறுவப்பட்ட இடம் – சிகாகோ
987 கெஸ்டால்ட் கொள்கையை பின்பற்றி தார்ண்னடக்கின் விதி – உடைமை விதி
988 கற்றலின் தேக்க நிலை – பிளாட்டோ
989 மனவளம் குன்றிய குழந்தைகளின் நுண்ணறிவு ஈவு –  80க்கும் கீழ்
990 திருடுதல் என்பது – நெறிபிறழ் நடத்தை
991 தனியாள் வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருப்பது – மரபு மற்றும் சூழ்நிலை
992 தனியார் வேறுபாடுகள் ஆறு பரப்புகளில் காணப்படுகிறது என்று கூறியவர் – டைலர்.
993 புலன்களின்றும் மறைக்கப்பட்டவை, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10 மாதங்கள் சென்றபின் – பொருள்களின் நிலைத்தனமை பற்றி குழந்தை அறிகிறது.
994 உடல் பெருக்கம் என்பது – உடலின் எடையும் உயரமும் அதிகரித்தல்.
995 உடல் உறுப்புகள் தாமகவே வளர்ந்து பக்குவமடைவதற்கு என்ன பெயர் – முதிர்ச்சி.
996 வளர்ச்சிநிலை எந்த வயதில் ஒரு திரளாக உடல் பெருகுகிறது –  6வது வயதில்
997 பிறக்கும் பொழுது குழந்தையின் சராசரி எடை –  3.0 கிலோ
998 முன்பருவ கல்வி வயது என்பது –  3 – 5 வயது.
999 மனித வாழ்க்கையின் காலகட்டத்தின் முதல் வளர்ச்சிசார் பருவம் – குழவிப் பருவம்.
1000 தலைமுறை இடைவெளி’ எந்தப்பருவனத்தினருக்குரிய பிரச்சனையாகும் – பின் குமரப்பருவம்.

134 responses

 1. THANK SIR THE ABOVE QUESTIONS ARE PAPER 1 & PAPER 2 SIR

 2. This questions paper 1 or paper2

 3. Thank u sir. pls give details, whether these questions are 1 or 2? some question are in English only but this one not have pls give for that. Which more helpful for TET preparing students. Thank you Sir.

 4. What type of tamil font sir this one?

 5. very nice question answer thank you very much

 6. Good work. Salutations sir

 7. Your effort is a nice one and is highly appreciated. Good Useful Website…
  If the model question paper for TET is published in English, it will be useful… grateful… wonderful…

 8. very useful to everyone those who attend the TET exam.

 9. wow…Thanks for ur service….

 10. thank you sir thank you very much. innum ulla syallbuskku question answer kodudtha usefull irukkum.

 11. Dear Sir,

  thank you sir thank you very much.
  innum ulla syallbuskku question answer kodudtha usefull irukkum Sir…

 12. We are extremely grateful to u Sir. We expect more from you for the teaching community.

 13. This comment has been removed by the author.

 14. it's help us much. Thank you, Could you publish Qns$ans for Tamil , English, Maths, Science,soon? We are eagerly waiting for it.Please..

 15. SIR IT IS VERY DIFFICULT JOB TO TYPE TAMIL MATERIAL. HOW TO TAKE PRINT OUT FOR THIS QUESTION FOR OUR PERMANENT REFERENCE.

 16. Thank you very much sir. but i cannot download it . how to download? Plz help me

 17. how to download this file in word document for reference

 18. thank you sir,please give remaining syllabus questions sir this is very useful and help ful for us sir.

 19. hi guys,
  those who want to download all the question,u can use this link,,,

  i am not TET canditate, am software Engg, helping u people for this download,

  https://docs.google.com/file/d/0B-AjYD8Svxdfb2lFNVFDbUJsNEU/edit

  copy and paste the above link in the internet explorer, then click file menu(not internet explore file menu) then download option..u will get saveAs option.

  all the best to all, who is attending TET EXAMS..

  Best Wishes…
  sara

 20. சார் மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். இதன் லிங்கை என்னுடைய தளத்தில் கொடுத்த்துள்ளேன். தயவுசெய்து முதுகலை தமிழுக்கும் இதுபோல் கொடுத்தால் உபயோகமானதாக இருக்கும். நன்றி சார்,

 21. dearsir thanks for kind your help
  i want to download this question
  how its possible
  thank u
  l.lawrence

 22. Dear Sir,

  Thank you very much for your help. It is very useful for us. Sir, one request in this questions some difference answer. ex. q.no. 13 & 66 same question but different answer. kindly clarify sir.
  thanking you
  S.SELVI

 23. Dear sir.,..this very useful…but plz add any document type…like word or pdf..,

 24. நல்ல தகவல் பகிர்வுக்கு நன்றி

 25. its realy help to us. tank u very much

 26. thank you for your social service.

 27. Thank you, You are doing wounderful job for students and teachers and also job seekers

 28. HI SARA THANK YOU, I DOWNLOAD IT AS A PDF FILE FROM YOUR USEFUL COMMANDS.
  ONCE AGAIN I THANK YOU, GIVE SOME MORE TIPS TO DOWNLOAD THIS KIND OF FILES.

 29. HI SARA THANK YOU, I DOWNLOAD IT AS A PDF FILE FROM YOUR USEFUL COMMANDS.
  ONCE AGAIN I THANK YOU, GIVE SOME MORE TIPS TO DOWNLOAD THIS KIND OF FILES.

 30. Dear Sara,

  Thanks for your kind help.. i download it as a pdf file.

 31. Thanks for PDF file.

 32. Very Useful This Q & A But Daily Release the Q&A

 33. how can this file to download pdf and this tamil words can open in all systems?

 34. Hello teachers, if you wanna see this document if WORD just copy all the questions an paste in to your word file.

  If you dont want table mean copy all the questions and paste in a note pad file then use cut and copy from note pad to word.

  Simple.

  Also watch daily http://dinamani.com/ (under kalvi pirivu) newspaper website online

  and also http://reprceducation.blogspot.in/

  prepare well and get governmen job.

  I am also preparing to clear this exam.

  யான் பெற்றஇன்பம் பெருக இவ்வையகம்.

  மேலே குரிப்பிட்டுளவனவற்றை தவறாது பின்பற்றினால் வெற்றி நிச்சயம் , பெடகோகி கேள்வித்தாளில்.

  அனைவருக்கும் என் நல வாழ்துக்கள்(தமிழ் புத்தாண்டு).
  நான் கல்விசொலையின் தீவிர ரசிகன்.

 35. This comment has been removed by the author.

 36. my id is rthanakumar@gmail.com, pls send yr id, I will send the same file as ms word

 37. “I can no other answer make, but, thanks, and thanks”.

 38. Thanking you…Shiva

 39. அனைவருக்கும் வணக்கம்… கல்விசோலையின் சேவைக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. இப்பெரும் பணியில் என்னால் இயன்ற ஒரு சிறு உதவியாய் இநத பதிவை பதிவிறக்கம் செய்ய வசதியாக PDF ஆக மாற்றியிருக்கிறேன்..

  அதன் பதிவ்றக்க முகவரி…
  http://www.ziddu.com/download/19145976/tet.pdf.html

 40. hello sir thanx for ur question.ths questions r for paper1 r paper2

 41. simple madam just copy all content then paste it… may i know anywhere study material available…. just info me 9698971952…

 42. use there the option download under the file tab.. may i know study material available in market plz info 9962562281

 43. hello madam.. kindly can u send any link for tet q&a if u know.?.. my id karthickisaraja@gmail.com

 44. thanks for ur kind heart madam.. kindly can u send any link for tet q&a if u know.?.. my id karthickisaraja@gmail.com

 45. Thank for kalvisolai. Education some questions answer mistake. Thank u very much

 46. Hello Sir,
  I need TRB model question paper for zoology,psycology and Biostatics

 47. thank for kalvisolai. this is very useful site.
  i need the TED Model question. how do link the pdf download?

 48. thank u for giving model answers pls sent maths model question

 49. thank u sir.this is very useful to me.just clarify the same question for example 1 & 720 but the answer is different.pls say the correct answer.

 50. THANKS FRIENDS ANOTHER SUBJECT Q& A PLS HELP

 51. please give me maths question paper

 52. sendhil.r
  tahnk u very much sir, its useful for students and teaacher,
  lecturer
  krishnagiri

 53. நல்ல தகவல்

  நன்றி!!!..

 54. உங்களுக்கு அனைத்து வினாக்களும் PDF வடிவில் தேவையானால்
  mk_cs2007@yahoo.co.in க்கு மெயில் அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளவும்.

 55. respected sir
  it is very helpful site for teachers family how can i join with u and send (share) my collections

 56. Respected Sir,

  Kindly give the Physics,Maths and Science questions with answer. It will more helpful for all students.
  Thank you very much sir.

 57. thanku very much for ur service. and paper 2 ENGLISH QST-ANSWERS WANTED

 58. Respected Sir,

  Kindly give the Maths and Science questions with answer. It will more helpful for all students.
  Thank you very much sir.
  SENTHIL, CHENNAI 117

 59. thank u very much for giving Q&A. very useful for all the teachers. please give an idea about the books useful for tet paper II.

 60. THANKS YOU THANK YOU THANK YOU

 61. your public services very will

  srinivasan vasan browsing center pennagaram

 62. உங்களது இந்த சிறப்பான கல்வி சேவையை வாழ்த்தி நன்றி கூறுவது

  வாசன் ப்ரொவ்சிங் சென்ட்டர் பென்னாகரம் செல் : 9842667285

 63. இந்த சேவை எல்லா TET மக்களுக்கு தேவை மனமார்ந்த நன்றி காணிக்கையாக்குகிறேன் தேவலிங்கம் .வே : மதுரை
  9943032717

 64. how to download any type of web page to convert pdf file. give the details about to convert the web page into pdf format.

 65. sir please translate to english sir it will be very useful for me

 66. thank you so much sir…….

 67. question number 217 spelling mistake, your working in very heartable thanks

 68. 35 கருவுறுதலின்போது ஆணிடமிருந்து பெறப்படும் குரோமோசோம் XY. Women has XX cromosomes and men has XY. Either X (Girl) or Y (Boy) will join the egg

 69. thanks sara . thank u very much sara

 70. Thank You Very Much Sir.
  This will be very much useful for TET Candidates. Will you please give us English, Maths, Science, Tamil Questions?

  From
  K. Tamilvani

 71. Thank you sir,
  KINDLY GIVE THE STUDY MATERIAL FOR (B.ED TAMIL MEDIUM) IT WILL BE USEFUL FOR EVERYONE.
  From
  R.GOPAL

 72. Dear jai sankar sir..thank u so much….for giving more websites …really thank u so much…

 73. The right ans is kumarap paruvam

 74. Dear teachers, Dinamani has stopped posting of pedagogy questions. They are publishing Social as well as Tamil. And reprceducation.blogspot.in also stopped their publishing. For more pedagogy question just buy puthiya thalaimurai magazine. They have given a lot.

  PDF format of One magazine is given bellow.

  http://adf.ly/7ZoAq ( click SKIP AD at the top of right corner of the page,then click download on slow speed)

  NOTE: If wanna success just buy SURYA TNTET guide. Really it hepls us to gain more knowledge.

  HAPPY READING….

  If you know please share with me.

  I will always available @ * jai4win@gmail.com*

 75. Jai Sankar @ 9791282129( Tamilnadu, Cuddalore)

 76. Sir, You are always welcome. As a human being we born to share what we have learn to others.
  Nothing i will take with me neither Degree nor Nay property. If i have material i will share with the people whom i know. This site seems to be very good for Teachers community so i would like to post a lot.

  Your appreciation Inspired me. Thank you

 77. Dear teachers, Dinamani has stopped posting of pedagogy questions. They are publishing Social as well as Tamil. And reprceducation.blogspot.in also stopped their publishing. For more pedagogy question just buy puthiya thalaimurai magazine. They have given a lot.

  PDF format of One magazine is given bellow.

  COPY and PASTE in your browser, the link is : http://adf.ly/7ZoAq
  (click SKIP AD at the top of right corner of the page,then click download on slow speed)

  NOTE: If wanna success just buy SURYA TNTET guide. Really it hepls us to gain more knowledge.

  HAPPY READING….

  If you know please share with me.

  I will always available @ * jai4win@gmail.com*

  Jai Sankar @ 9791282129( Tamilnadu, Cuddalore)

 78. Dear sir,could u tell me where SURYA GUIDE will available…?plz sir..i am sridhar teacher…krishnagiri dist…

 79. Sir, It will be available at all leading Books stores. Or els contact Sakthi publication book company

  Contact Detail,

  SAKTHI PUBLISHING HOUSE
  # 1-C, Jeer Street,
  Old Washermenpet
  Chennai – 600021
  Ph: 044 – 25967807, 25966778

  They are offering online purchase of TNTET Paper I about Rs.250/- but they didnt sell TNTET Paper II online. You just contact them Dear Sridhar.

  TNTET Paper I – Rs. 250/-
  TNTET Paper II – Rs. 320/-

 80. hi students these questions are for both CDP I & II. there is a difference in studying CDP and other subjects nothing but CDP need processing urslf i.e. understand the concept and reproduce the concept according to the questions

 81. 17th question & 63 question are same questions but different answer

 82. I had call from one friend. Conversation is always good to know what is better.
  Today i saw narathna Guide for Pedagogy. They published one book for pedagogy.

  More messages. It will help the teachers to get knowledge on EDUCATION. IF we through it is sure to clear TRB as well as TET.

  All the NAGARATHNA books will available at all HPO.

  GROUP STUDY WILL LEAD ALWAYS SUCCESS. SO JOIN WITH YOUR FRIENDS AND DISCUSS WITH THE GUIDE. THROUGH THE DISCUSSION ONLY PEDAGOGY NEWS WILL REGISTER IN OUR MIND. SELF STUDY WILL GIVE LESS POSITIVE RESULT. I AM NOT DISCOURAGE BUT IT IS TRUE.

  ALL THE BEST..

 83. கற்றலுக்கு எந்த காரணியுமே பொருந்தாது.

  A தனிப்பட்ட காரணி B உளம் சார்ந்த காரணி C சமூக காரணி D இவை ஏதும் இல்லை

  a) குழு காரணி b) தனிப்பட்ட காரணி c) உளம் சார்ந்த காரணி d) எதுவுமில்லை

  இந்த இரண்டிலுமே எக்காரணியும் பொருந்தாது.

 84. Thank u sir, How to download it

 85. No need to download it. Just copy all the questions and paste into note pad file, then use again copy, paste into word file, adjust it then take print out.

  More TET QUESTIONS, KEEP WATCHING
  http://www.jai4win.blogspot.com

 86. thank u very much sir for quick responsible…….thanks a lot…

 87. thank u verymch for ur service.vil u pl give trb maths material.thank u very much jai sankar sir.u hav also done a good job

 88. Good nun sir…….. Question no 1, and Question 720 same question sir, answer is different what do sir………. please clarifing sir………………….

 89. how to download this question sir

 90. thank you for u useful information… my mail id s marydivya1989@gmail.com… der s any link for tet ple mail me sir…

 91. thank you for giving more information to lead to success in tet exam. If anyone have maths, tamil, enviornmental science Q/A. Pls send to Muruesh10m@gmail.com

 92. hmm dear sir,,,,just copy and paste in microsoft word and take printouts……

 93. Thank u so much Sir..

 94. மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது… மிக்க நன்றி

 95. VERY HELP YOUR SERVICE

 96. THIS VERY GOOD EXTREME MATERIAL FOR Child Development and Pedagogy

 97. sir,your work is highly appreciated,thank u for your service

 98. SIR PLZ VERIFY THE ANSWER FOR QUESTION NUMBER 47 I THINK THE CORRECT ANSWER IS EYSENCK

 99. thank u very much sir . please give us tet paper 1 English, Maths, Science, Tamil Questions?

 100. Thank you for giving more information to lead to success in TET exam. If anyone have maths, tamil, enviornmental science Q/A. Plz send to jeevar.cse@gmail.com

 101. Nalini Balasubramani,
  Really this notes are very usefull sir thank you so much.
  But give in the PDF or word file sir.
  Thanks

 102. Dear Sir,

  I am SudhaKar from SALEM. I register ur Site. I am completed DTED. I apply TET EXAM Please Send All Subjects 1000 Questions & Answers to My Mail ID. sudhan2628@gmail.com then Please Message My Number 999 455 9392

  Thank You

  SudhaKar. S
  Salem District.

 103. This comment has been removed by the author.

 104. thank you

  kaniarasan kannan

 105. THIS VERY GOOD EXTREME MATERIAL FOR Child Development and Pedagogy

 106. Dear Sir, I am Dr. S.Selvin, Principal,P.A. COLLEGE OF EDUCATION, POLLACHI. I AM REALLY PROUD OF YOU AND HIGHLY STANDARDIZED QUESTIONS BANK PUBLISHED IN WEBSITE. SURLY USEFUL TO ALL EXAMINER FOR APPEARING TET AND TRB. I HAVE GIVEN YOUR WEBSITE ID TO MY ALL STUDENTS AND FRIENDS. IT REALLY IT HELPS US TO GAIN. THANKS A LOT MY DEAR SIR.

  drselvin4@gmail.com

 107. thank you sir. My humble request please give all paper question answer sir.

 108. I need other subject material pls help me. Any material pls send my mail id farookjak@gmail.com,farookjak@yahoo.co.in

 109. This website is very useful for us – TET Paper II.
  My suggestion is kindly post question ans answers for TET Paper II -Maths, Science and Psychology (in English (medium)).

 110. its good some are repeate questions manimaran .aranga

 111. This comment has been removed by the author.

 112. sir,pl i want this child pedagogy in English medium(instruction}.I will be thankful for ever.

 113. psychology question no444- answer is william wound

 114. karpaga rani
  thank you sir.it is very usefull to prepare exams.

 115. farook the above questions are for paper I & II . good luck

 116. Excellent service sir!

 117. I AM RAJA FROM IRUMBULIKURICHI
  VERY VERY THANGS Sir

 118. Thank you so much sir

 119. உங்களது சேவை மகத்தானது… இந்த சேவைக்கு உதவிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்….

 120. இந்த சேவை எல்லா TET மக்களுக்கு தேவை மனமார்ந்த நன்றி

 121. hai i am saravanan. thank you for your valuable notes.

 122. mani from karur thank u for ur tet materials

 123. Very good and useful website… need more updates… I am proud to join in this… I am Justin, the Principal of Anand Memorial Matric Hr.Sec.School, Madurai. M.Sc., Botany with M.Ed. I am running JP educational consultancy. My ID is justin.ilango@gmail.com

 124. Its very useful to all…thank you so much sir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: