பள்ளிக் கல்வி மானியக் கோரிக்கை வரும் 22 ந் தேதி நடைபெறுகிறது

வரும் 22 ந் தேதி நடைபெறும் பள்ளிக் கல்வி மானியக் கோரிக்கை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சி.வி.சண்முகம் அவர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அனைத்து அறிவிப்புக்களையும் வெளியிடுகிறார் 

One response

  1. Is there any news regarding General transfer for 2011-2012?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: