ஆசிரியர் பொது மாறுதல் – ஊராட்சி ஒன்றியம்/நகராட்சி/மாநகராட்சி தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் – 2008-09ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் – ஆணை

2 responses

  1. Is it possible to get transfer for person who is working under govt aided schools. Is it possible to get around TN or district?

  2. I have completed B.Ed from sastra University in 2011 under distance education.I have done MA History under Open University-University of Madras.I have also BA History under Dual degree mode after MA.I have also completed B.com ( 3 years)& M.com ( 2 years)by Distance education.Am I egilible for incentive & Promotion?Kindly clarify.By K.Uma .Email id:kumaran_vs@rediffmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: