>எழுத்துச் சீர்திருத்தம்: நாசா விஞ்ஞானி வலியுறுத்தல்

>

தமிழை இன்றைய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்த, அதன் எழுத்துக்களில் சில சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும். 1978லிருந்து இந்த சீர்திருத்தம் குறித்த விவாதம், தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் இப்போது கம்ப்யூட்டர் அறிஞர்கள் இடையே நடந்து வருகிறது. உயிர்மெய் எழுத்துக்களை எழுதுகையில், இப்போது இணைத்து எழுதுகின்ற வழக்கத்திற்குப் பதிலாக, அனைத்து மெய்யெழுத்துக்களுக்கும் பொதுவான சார்பெழுத்துக்களை உருவாக்க வேண்டும். இதனால் அனைத்து மெய்யெழுத்துக்களும் ஒரே மாதிரியான சார்பெழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி எழுதப்படும். இதன் மூலம் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், சார்பெழுத்துக்கள் தான் என்று காட்டுவது எளிதாகிவிடும். இப்போது கிரந்த எழுத்துக்களை (ஸ்,ஷ்,ஜ்) இப்படித்தான் எழுதுகிறோம். எனவே இதே முறையினைத் தமிழ் மெய்யெழுத்துக்களுக்கும் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது பெரிய அழிவு ஒன்றும் ஏற்படாது. உடனே அரசாணை உருவாக்கி, இதனைக் கட்டாயப்படுத்த நான் சொல்லவில்லை. இப்போதிருக்கின்ற வழக்கத்தினையும், எழுத்துச் சீர்திருத்தம் சார்ந்த வழக்கத்தினையும் வைத்துக் கொள்ளலாம். குழந்தைகளுக்கு இதனைக் கற்றுக் கொடுக்கலாம். பிற்காலத்தில் இதுவே, இப்போது நாம் கற்றுக் கொடுக்கிற குழந்தைகள் பிற்காலத்தில், இதனையே நிலை நிறுத்திவிடும்.
பத்திரிகைகள் இந்த எழுத்துச் சீர்திருத்தம் குறித்து இரு தரப்பு கருத்துக்களையும் பொதுமக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். ஒரு சிலர் இதனைச் சத்தமாக எதிர்க்கிறார்கள் என்பதற்காக, அதுவே சரி என்று விட்டுவிடக் கூடாது. பவணந்தி முனிவர், ஈ.வெ.ரா.பெரியார், வா.செ.குழந்தைசாமி ஆகியோர் எழுத்துச் சீர்திருத்ததை வலியுறுத்தி உள்ளனர் என்பதனை இந்த காலக் கட்டத்தில் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
மலையாளத்தில் 68லேயே லெக்ஸிகனில் உகர ஊகார உயிர்மெய் எழுத்துக்களைப் பிரித்து எழுத அரசு ஆணையிட்டு நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளனர். இதனால் மலையாளம் செத்துப் போய்விடவில்லை. மலையாள மொழி கீழே போய்விடப்போவதில்லை. எனவே இந்த சீர்திருத்தம் குறித்துச் சிந்தித்து ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: